Overskud på 75,5 mio. kr. før skat i Kreditbanken

Resultatet inkluderer, at banken i et ledelsesmæssigt skøn har reserveret ca. 58 mio. kr. til at imødegå de potentielle økonomiske virkninger af Corona-virus krisen

Kreditbanken med hovedsæde i Aabenraa og afdelinger i Haderslev, Sønderborg og Tønder lander på trods af Coronavirus-krisen et tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2020

-Når jeg ser tilbage på 2020, vil jeg naturligvis tillade mig at glædes over, at det endnu en gang er lykkedes Kreditbanken at skabe et solidt resultat. Og over, at et resultat på 75,5 mio. kr. før skat grundlæggende bygger på og afspejler, at den sønderjyske lokalbank har svinget godt med kunderne. Og har haft styr på butikken, fortæller bankdirektør Lars Frank Jensen.

2020 – et år præget af Coronavirus

-Når glæden over resultatet for 2020 nu er udtrykt, så vil jeg først og fremmest huske 2020 som et meget specielt år, fortsætter Lars Frank Jensen. Naturligvis på grund af den desværre fortsat verserende Coronavirus. 

-Coronavirus har været og er et ubehageligt bekendtskab – menneskeligt og økonomisk. Og en krise, der nok slet ikke er færdig med at sætte sine spor mange steder i samfundet. Netop derfor har banken da også i regnskabet for 2020 valgt at reservere et ganske betragteligt beløb til at kunne imødegå de fremtidige økonomiske virkninger af Coronavirus-krisen. På den måde vurderer vi at have udvist den nødvendige og rettidige omhu, der gør, at banken – uafhængigt af Coronavirussens udvikling – kan kigge ret så fortrøstningsfuldt ind i såvel 2021 som i de efterfølgende år. 

Også i 2021 forventer banken et solidt resultat

I 2021 forventer banken at realisere et resultat før skat på 50-100 mio. kr. Spændet i forventningen til resultatet skyldes i høj grad usikkerhed i vurderingen af de økonomiske virkninger af Coronavirus-krisen. 

Toppen af intervallet afspejler, at banken basalt set forventer at kunne gentage 2020 kombineret med, at banken i det i 2020 foretagne ledelsesmæssige skøn til at kunne modstå effekten af Coronavirus-krisen kan have overvurderet behovet for nedskrivninger.  

Bunden af intervallet afspejler, at banken i sin udmelding om 2021 også ønsker at udtrykke forsigtighed. For banken kan således også forudse et scenarie, hvor de økonomisk positive rammebetingelser for at drive pengeinstitut kan ændres og føre til et skift i niveauet for såvel indtjening som nedskrivninger. 

Udbytte og kapital

Resultatet på 75,5 mio. kr. giver mulighed for, at banken kan udbetale udbytte på 50 % og samtidig styrke egenkapitalen ganske betragteligt. 

Netop det at kunne styrke egenkapitalen vurderer banken i disse år vigtigere end nogensinde. Også selv om Kreditbanken i forvejen har en stærk egenkapital. Bankens prioritering af en stærk egenkapital skyldes nemlig hovedsageligt 2 forhold. For det første, at en stærkere egenkapital er en forudsætning for, at banken fortsat kan vækste i det sønderjyske. For det andet, at banken på forkant ønsker at kunne matche de kommende kapitalkrav, som fordrer, at pengeinstitutterne generelt skal være stærkere.  

Fakta om Kreditbanken

Kreditbanken

  • præsterer overskud kvartal for kvartal
  • har en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud
  • er dedikeret til Sønderjylland. Det er her, banken har sine rødder. Det er her, banken driver forretning. Det er her,  banken vil være katalysator for vækst og positive, økonomiske tiltag
  • putter ikke kunderne i koncepter. Vores full-service-afdelinger er derimod tilgængelige for alle på lige vilkår - uanset om det gælder besøg i kassen, brug af pengeautomaten, personlig rådgivning eller en snak over en kop kaffe.


5 års resultatopgørelse og balance
1.000 kr 2020 2019 2018 2017 2016
Netto rente- og gebyrindtægter
176.539
177.167
161.492
155.834 152.583
Kursreguleringer
11.208 11.933
34.923
14.744 11.145
Udgifter til personale og administration
100.698
99.867
100.441
86.253 84.116
Af— og nedskrivninger på materielle aktiver 6.097 1.358 3.277 2.164 1.649
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.
6.142 -16.809 115
7.384 35.376
Resultat før skat
75.506 105.283
93.226
75.554 43.220
Årets resultat 59.650 85.332 79.432 60.341 33.649
Egenkapital 701.230 649.991 569.705 519.256 463.120
Udlån
1.699.448
1.847.736
1.807.532
1.716.173
1.628.085
Indlån (eksl. puljeindlån)
3.492.588 3.078.009 2.731.969 2.467.038
2.273.320
Aktiver ialt
4.643.216
4.106.884 3.571.975
3.061.961
2.807.359

Læs hele årsrapporten for 2020