Overskud på 116,7 mio. kr. før skat i Kreditbanken

Resultatet for 2021 svarer til den præcisering af forventningen til resultatet, som banken meddelte Nasdaq Copenhagen A/S den 26. januar 2022.

2021 blev et ualmindeligt godt år for Kreditbanken med afdelinger i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder
-Med et overskud før skat på 116,7 mio. kr. blev 2021 et ualmindeligt godt år for Kreditbanken, fortæller bankdirektør Lars Frank Jensen. -Et år, hvor især 2 forhold gav banken vind i sejlene.
For det første har rammevilkårene for at drive bank været gode i 2021. Kunderne har efterspurgt bankens produkter og ydelser især inden for boligfinansiering og investeringsrådgivning. Og oven i det har banken i 2021 fået mange nye kunder – faktisk 8 til 9 pr. arbejdsdag.
 
For det andet har banken i 2021 kunnet indtægtsføre et større beløb, som i tidligere år var hensat til at imødegå tab på kunder – bl.a. som følge af Coronavirus-krisen. Banken har kunnet indtægtsføre, fordi kunderne har det økonomisk bedre end forudset ved indgangen til 2021.
 
 
60-80 mio. kr. før skat i 2022
-I 2022 forventer banken at kunne realisere et resultat før skat på 60-80 mio. kr., orienterer Lars Frank Jensen. -At det er noget mindre end i 2021 skyldes, at banken i sine budgetter for 2022 opererer med 2 forskellige scenarier.
 
Toppen af intervallet på 60-80 mio. kr. afspejler et scenarie, hvor banken i 2022 forudser et aktivitets- og indtjeningsniveau på niveau med 2021. Ændringen i resultat før skat fra 2021 til 2022 skyldes, at banken i 2022 budgetterer med ikke at kunne indtægtsføre nedskrivninger på udlån og budgetterer med ikke at kunne opnå kursgevinster på niveau med 2021. Derudover forventer banken at øge sine omkostninger til it og til medarbejdere – sidstnævnte som følge af, at banken ønsker at styrke sin organisation i såvel arbejdet med kunderne som i relation til compliance og bæredygtighed.
 
Bunden af intervallet på 60-80 mio. kr. afspejler et scenarie, hvor banken ud over de ovenfor nævnte forhold forudser et vigende aktivitetsniveau og et behov for at foretage yderligere nedskrivninger på udlån.


Fakta om Kreditbanken

Kreditbanken

  • har en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud. Fra 2017 til 2021 har banken via sine overskud således øget egenkapitalen med 266 mio. kr.  – eller med 51 %
  • koncentrerer sig om at drive bank i den landsdel, banken kender så godt, nemlig Sønderjylland
  • putter ikke kunderne i koncepter. Vores full-service-afdelinger er derimod tilgængelige for alle på lige vilkår - uanset om det gælder besøg i kassen, brug af pengeautomaten, personlig rådgivning eller en snak over en kop kaffe
5 års resultatopgørelse og balance
1.000 kr 2021 2020 2019 2018 2017
Netto rente- og gebyrindtægter
199.326
176.539
177.167
161.492 155.834
Kursreguleringer
9.750 11.208
11.933 34.923 14.744
Udgifter til personale og administration
108.834
100.698 99.867 100.441 86.253
Af— og nedskrivninger på materielle aktiver 2.069 6.097 1.358 3.277 2.164
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.
-17.434 6.142 -16.809 115 7.384
Resultat før skat
116.652 75.506 105.283 93.226 75.554
Årets resultat 92.495 59.650 85.332 79.432 60.341
Egenkapital 785.315 701.230 649.991 569.705 519.256
Udlån
1.915.619
1.699.448
1.847.736
1.807.532
1.716.173
Indlån (eksl. puljeindlån)
3.681.652 3.492.588 3.078.009 2.731.969
2.467.038
Aktiver ialt
5.101.409 4.643.216 4.106.884 3.571.975
3.061.961

Læs hele årsrapporten for 2021

Tilmelding til årets generalforsamling