Kreditbanken opjusterer forventningen til resultatet for 2020

Fondsbørsmeddelelse 11/2020

Kreditbanken meddelte den 18. august 2020, at banken i 2020 forventer et resultat før skat på 20-40 mio. kr.

I 3. kvartal 2020 har banken realiseret større netto rente- og gebyrindtægter end forventet, realiseret et lavere nedskrivningsniveau end forventet og realiseret kursgevinster ud over det forventede. Derfor forventer banken for 1.-3. kvartal 2020 et resultat på i niveauet 40 mio. kr. før skat. Resultatet inkluderer, at banken har fastholdt sit ledelsesmæssige skøn på 40 mio. kr. til at imødegå virkningerne af Coronavirus-krisen, idet banken vurderer, at Coronaviruskrisen formentlig fortsat ikke har vist sit sande økonomiske ansigt.

Som en følge af resultatet for 1.-3. kvartal 2020 opjusterer banken forventningen til resultatet for 2020 som helhed til 50-75 mio. kr. før skat. Bunden af intervallet udtrykker et scenarie med et svagt stigende nedskrivningsbehov og vigende netto rente- og gebyrindtægter forårsaget af bl.a. Coronavirus-krisen. Toppen af intervallet udtrykker et scenarie, hvor banken dels forudser en positiv udvikling i enkelte større nedskrevne eksponeringer, dels kan have overvurderet det ledelsesmæssige skøn, der allerede er foretaget og vurderes at skulle foretages som følge af Coronavirus-krisen.

Banken offentliggør den 11. november 2020 rapport for 1.-3. kvartal 2020.