Kreditbanken præciserer forventningen til resultatet for 2020

Fondsbørsmeddelelse 9/2020

Kreditbanken meddelte den 15. april 2020, at banken i 2020 forventer et resultat før skat på 10-40 mio. kr. I lyset af, at banken for 1. halvår 2020 forventer et resultat på 13-15 mio. kr. før skat, kan banken nu præcisere, at forventningen til resultatet for 2020 er 20-40 mio. kr. før skat.

Bankens resultat for 1. halvår 2020 inkluderer, at banken i et ledelsesmæssigt skøn i 2. kvartal 2020 har valgt at nedskrive yderligere 13 mio. kr. til at imødegå virkningerne af Coronaviruskrisen. 11. kvartal 2020 nedskrev banken 27 mio, kr. med samme formål. At banken ved udgangen af 1. halvår 2020 således har valgt at reservere i alt 40 mio. kr. til at imødegå virkningerne af Coronavirus-krisen skyldes, at banken vurderer, at Coronavirus-krisen endnu ikke har vist sit sande økonomiske ansigt og de afledte effekter heraf.

Bunden af det udmeldte interval om forventningen til resultatet for 2020 som helhed — 20 mio. kr. før skat — udtrykker et scenarie med et fortsat højt nedskrivningsbehov, en negativ udvikling på fondsmarkederne og et vigende aktivitetsniveau forårsaget af bl.a. Coronaviruskrisen.

Toppen af intervallet om forventningen til resultatet for 2020 som helhed — 40 mio. kr. før skat — udtrykker et scenarie, hvor banken kan have overvurderet de ledelsesmæssige skøn, der allerede er foretaget og vurderes at skulle foretages som følge af Coronavirus-krisen.

Banken offentliggør den 17. august 2020 halvårsrapporten 2020.