Kreditbanken har fra den 1. august 2020 indført negativ indlånsrente for privatkunder

Et historisk lavt renteniveau har præget dansk økonomi i flere år, hvilket har gjort, at prisen på indlån er negativ. Det gælder også for banken, når banken placerer indlån i Nationalbanken.

Frem til nu har vi friholdt privatkunder for at skulle betale negativ indlånsrente. Men da banken har vurderet og forventer, at det nuværende lave renteniveau vil vare ved længe endnu, indfører vi negativ indlånsrente fra den 1. august 2020.

Banken har valgt en løsning, hvor de første 50.000 kr. pr. konto er friholdt for negativ indlånsrente. Fra 50.001 kr. beregner banken negativ indlånsrente efter den i prislisten oplyste sats, som for tiden er 0,60 %.
Dertil kommer, at du har mulighed for at vælge en friholdelseskonto, hvor vi først beregner negativ indlånsrente af indestående over 250.000 kr. Denne mulighed tilbyder banken dog som udgangspunkt kun til kunder, der har deres NemKonto i banken.

Langt de fleste indlånskonti, herunder også pensionsmidler med et kontant indestående, er omfattet af negativ indlånsrente, men en række børne og ungdomskonti er dog undtaget for negativ indlånsrente.


PS! Såfremt ændringerne betyder, at du skal til at betale negativ indlånsrente, er vores bedste råd til dig at drøfte dine muligheder med en kunderådgiver. Afhængig af dine behov og holdninger findes der alternativer til at have pengene stående på en konto, der kan være med til, at du kan undgå eller begrænse udgifterne til negative renter.  F.eks. kan det for mange give god mening at investere en del af sin opsparing. Og investeringer kan foretages med lige præcis den risikovillighed, du har som kunde.