14,3 mio. kr. i overskud i Kreditbanken

Banken har i første halvår 2020 reserveret ca. 40 mio. kr. til nedskrivninger som følge af Coronavirus-krisen

Her ved halvåret 2020 har banken endnu ikke registreret væsentlige tab somfølge af Coronaviruskrisen. Alligevel har vi valgt at etablere en stødpude på hele 40 mio. kr. som et værn mod virkningerne af Coronaviruskrisen, fortæller bankdirektør Lars Frank Jensen
-Som det var tilfældet med bankens regnskab for 1. kvartal 2020, så bærer også regnskabet for halvåret 2020 præg af virkningerne/de potentielle virkninger af Coronavirus-krisen. Det kommer især til udtryk i, at banken i et ledelsesmæssigt skøn i 2. kvartal 2020 har valgt at nedskrive yderligere 13 mio. kr. til at imødegå virkningerne af Coronavirus-krisen, fortæller bankdirektør Lars Frank Jensen.

-I løbet af 1. halvår 2020 har banken i ledelsesmæssige skøn således reserveret sammenlagt 40 mio. kr. til at imødegå virkningerne af Coronavirus-krisen, fortsætter Lars Frank Jensen. Og uddyber:
 
-Her ved halvåret har banken endnu ikke registreret væsentlige tab som følge af Coronavirus-krisen. At banken ved halvåret 2020 alligevel har valgt at etablere en stødpude på hele 40 mio. kr. som et værn mod virkningerne af Coronavirus-krisen skyldes, at banken tillægger 2 forhold stor betydning. For det første, at Coronavirussen kan blomstre op i en bølge 2. Og for det andet, at krisen formentlig endnu ikke har vist sit sande økonomiske ansigt. -Tag for eksempel blot det faktum, at bankens udlån falder med ca. 150 mio. kr. fra 1. halvår 2019 til første halvår 2020. Det skyldes til en vis grad faldende aktivitet, men det skyldes især, at regeringens støtteordninger på den korte bane har givet erhvervslivet en likviditetsmæssig saltvandsindsprøjtning. Og dermed aktuelt mindre behov for at trække på kassekreditterne. 
 
Godt tilfreds med overskud i første halvår
-Når man tænker på, at vi i første halvår 2020 ekstraordinært har reserveret ca. 40 mio. kr. til Coroanvirus-krisen, så er jeg ganske godt tilfreds med, at vi stadigvæk leverer et overskud på 14,3 mio. kr. Også fordi reservationen på de 40 mio. kr. i en normal situation jo kunne være tillagt bankens bundlinje, slutter Lars Frank Jensen. 
 
Forventning om resultat på 20-40 mio. kr. i 2020
For 2020 som helhed forventer banken et resultat på 20-40 mio. kr. før skat. Bunden af intervallet udtrykker et scenarie med et fortsat højt nedskrivningsbehov, en negativ udvikling på fondsmarkederne og et vigende aktivitetsniveau forårsaget af bl.a. Coronavirus-krisen. Toppen af intervallet udtrykker et scenarie, hvor banken kan have overvurderet de ledelsesmæssige skøn, der allerede er foretaget og vurderes at skulle foretages som følge af Coronavirus-krisen.

Læs halvårsrapporten her.