Kreditbanken forventer nu et overskud i niveauet 100 til 130 mio. kr.

Bankdirektør Lars Frank Jensen glæder sig over en god start på 2021
Kreditbanken meddelte den 12. maj 2021, at banken i 2021 forventer et resultat før skat på 70-100 mio. kr. I det pågående arbejde med bankens rapport for 1. halvår 2021 estimerer banken et halvårsresultat 2021 på i niveauet 66 mio. kr. før skat. Det giver anledning til, at banken opjusterer forventningen til resultatet for 2021 til 100-130 mio. kr. før skat.

Udover at banken i 1. halvår 2021 har oplevet et aktivitetsniveau, der har bidraget ud over det budgetterede, initieres såvel halvårsresultatet 2021 som opjusteringen for 2021 som helhed af nedskrivningssituationen — dels som følge af kunders indfrielse af enkeltstående nedskrivnings-engagementer, dels som følge af, at banken finder det rigtigt at reducere sine samlede ledelsesmæssige skøn og herunder skøn foretaget som følge af Coronavirus-krisen.

Bunden af intervallet på 100-130 mio. kr. i resultat før skat i 2021 afspejler et scenarie med negativ kursregulering i 2. halvår 2021 og en basal drift, der i 2. halvår vil vige sammenlignet med den basale drift i 1. halvår 2021. Toppen af intervallet afspejler et scenarie, hvor 2. halvår 2021 i store træk vil blive en gentagelse af 1. halvår 2021.

Banken offentliggør den 18. august 2021 rapport for 1. halvår 2021.