40,7 mio. kr. i overskud i Kreditbanken

Resultatet inkluderer, at banken har fastholdt sit ledelsesmæssige skøn på ca. 40 mio. kr. til at imødegå virkningerne af Coronavirus-krisen.

Bankdirektør Lars Frank Jensen er mere end tilfreds med resultatet for 1.-3. kvartal 2020

"Når jeg tænker på, at vi i 2020 ekstraordinært har reserveret ca. 40 mio. kr. til at imødegå Coroanvirus-krisen, så er jeg mere end tilfreds med, at vi har evnet at levere et overskud på 40,7 mio. kr. Også fordi reservationen på de 40 mio. kr. i en normal situation jo kunne være tillagt bankens bundlinje", fortæller bankdirektør Lars Frank Jensen. "Resultatet afspejler i øvrigt især 3 forhold", fortsætter direktøren. "For det første, at bankens aktivitetsniveau fortsat ikke har været hårdt ramt af Coronavirus-krisen. For det andet, at fondsmarkederne har givet banken en hjælpende hånd i form af positive kursreguleringer. Og for det tredje, at bankens resultat er gunstigt påvirket af, at vi har skullet tilbageføre tidligere, foretagne nedskrivninger på udlån". 

40 mio. kr. til at imødegå virkningerne af Coronavirus-krisen

"Som det var tilfældet ved halvåret har banken endnu ikke registreret væsentlige tab som følge af Coronavirus-krisen", oplyser Lars Frank Jensen. "Men som vi alle nok fornemmer, så er Corona-virussen slet, slet ikke færdig med at husere og sætte spor. Derfor har banken vurderet, at det er nødvendigt at fastholde sin stødpude på ca. 40 mio. kr. som et værn mod mulige virkninger af krisen. For krisen kan blive lang. Krisen er uforudsigelig. Krisen har formentlig ikke vist sit sande økonomiske ansigt", siger Lars Frank Jensen. 

Forventning om resultat på 50-75 mio. kr. i 2020

For 2020 som helhed forventer banken et resultat på 50-75 mio. kr. før skat. Bunden af intervallet udtrykker et scenarie med et svagt stigende nedskrivningsbehov og vigende netto rente- og gebyrindtægter forårsaget af bl.a. Coronavirus-krisen. Toppen af intervallet udtrykker et scenarie, hvor banken dels forudser en positiv udvikling i enkelte større nedskrevne eksponeringer, dels kan have overvurderet det ledelsesmæssige skøn, der allerede er foretaget og vurderes at skulle foretages som følge af Coronavirus-krisen.


Læs hele regnskabsrapporten 1. 3. kvartal 2020