Kreditbanken ændrer indlånsrenten for privatkunder, foreninger , erhvervsdrivende foreninger og erhvervskunder

Privatkunder og foreninger
Med virkning fra den 17. december 2021 ændrer Kreditbanken den negative indlånsrente fra minus 0,60% til minus 0,70% p.a.

Alle øvrige vilkår er uændrede.

Erhvervskunder og erhvervsdrivende foreninger
Med virkning fra den 22. november 2021 ændrer Kreditbanken indlånsrenten for alle erhvervskunder og erhvervsdrivende foreninger fra minus 0,75 % p.a. til minus 0,95 % p.a.

Der betales negativ rente af alt indestående.

De nye rentesatser vil fremgå af bankens prisliste pr. den 17. december 2021

Renteændringerne sker af forretningsmæssige grunde og med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold. Ændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser, som kan ses på kreditbanken.dk

Venlig hilsen
K R E D I T B A N K E N