Generalforsamling 2021

Onsdag den 17. marts 2021 kl. 14.00

Generalforsamlingen 2021 afvikles som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Det betyder, at man ikke møder op fysisk, men i stedet deltager via sin PC-skærm, Ipad eller mobiltelefon

Kreditbanken indbyder hermed til ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne og annonce i dagspressen.

Tilmelding og adgang

Grundet gældende restriktioner for forsamlinger i forbindelse med Coronavirus bliver generalforsamlingen afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde.

Du kan bestille adgang til den elektroniske generalforsamling herunder. Ved tilmelding skal du anvende privat NemID. Kan du ikke tilmelde dig via privat NemID (f.eks. et selskab) kan du kontakte VP Investorservice, der vil hjælpe dig med tilmeldingen. Sidste frist for tilmelding er fredag den 12. marts 2021. Efter tilmelding modtager du en kvitterings- og bekræftelsesmail til den e-mail adresse, som du har oplyst ved tilmeldingen.

Her på siden kan du læse mere om indkaldelsen herunder dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Derudover kan du få indblik i årsrapporten, læse om Kreditbankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2020, Kreditbankens lønpolitik, præsentation af bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsens forslag om at lade banken erhverve egne aktier samt forslag til vedtægtsændringer.  

Du finder ligeledes oplysninger om stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev.

Generalforsamlingen afvikles som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde. Hvad det indebærer, kan du læse mere om i dokumentet "Sådan afvikles den elektroniske generalforsamling", ligesom du kan læse om de tekniske krav til dit udstyr for at deltage i generalforsamlingen. 

Vi håber på at se rigtig mange til bankens generalforsamling, selv om afviklingen i år på grund af Corona-virus vil være anderledes end under normale omstændigheder.