Generalforsamling 2022

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 18.00 i Arena Aabenraa, Hjelmallé 3, Aabenraa.

Arena Aabenraa skaber igen rammerne omkring årets generalforsamling

Kreditbanken indbyder hermed til ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne og annonce i dagspressen.

Deltagelse kræver,  at du forud har tilmeldt dig generalforsamlingen.

Tilmeldingsfristen var fredag den 11. marts 2022. Du kan derfor ikke længere tilmelde dig generalforsamlingen.


Her på siden kan du læse mere om dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Derudover kan du få indblik i årsrapporten, læse om Kreditbankens vederlagsrapport for regnskabsåret 2021, Kreditbankens lønpolitik, præsentation af bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsens forslag om at lade banken erhverve egne aktier samt forslag til vedtægtsændringer.  

Har du ikke NemID, MitID eller en mailadresse?

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske uden NemID, MitID eller en mailadresse. Det kan ske ved at kontakte Euronext Securities på telefonnummer 4358 8866 eller Kreditbanken på telefonnummer 7333 1700. Du skal bruge dit VP-referencenummer, når du tilmelder dig via telefonen. Du finder nummeret på det brev, som vi har sendt til dig sammen med AktionærNyt.