Fra den 1. marts 2021 ændrer Kreditbanken grænserne for, hvornår vi beregner negativ indlånsrente for privatkunder

Som følge af det historisk lave renteniveau, der har præget dansk økonomi i flere år, og som har gjort, at prisen på indlån er negativ, ændrer vi på grænserne for, hvornår Kreditbanken beregner negativ indlånsrente

Frem til nu har vi friholdt alle konti med et indestående op til 50.000 kr. Det ændres til, at Kreditbanken beregner negativ indlånsrente for privatkunder af alt indestående, efter den i prislisten oplyste sats, som i øjeblikket er minus 0,60 %. Derudover gælder negativ indlånsrente for alle udlånskonti, hvor der er et indestående — eksempelvis en kassekredit. 

Særlige regler for kunder med NemKonto

For kunder der har deres NemKonto i banken gælder:

  • Nemkonto er friholdt for negativ indlånsrente for de første 25.000 kr, der står på kontoen. Fra 25.001 kr. beregner banken negativ indlånsrente.
  • Budgetkonto er friholdt for negativ indlånsrente for de første 25.000 kr, der står på kontoen. Fra 25.001 kr. beregner banken negativ indlånsrente.
  • Man kan derudover vælge en friholdelseskonto, hvor de første 100.000 kr. er friholdt for negativ indlånsrente. Grænsen har her tidligere været 250.000 kr.
Derudover friholder vi fortsat en række børne- og ungdomskonti for negativ indlånsrente.