Byg nyt hus

Har du brug for mere plads? Mindre at vedligeholde? Drømmer du om at bo i et bæredygtigt hus? Eller vil du bare gerne være med fra start og vælge selv?

Uanset hvad, så er vi klar til at hjælpe, når drømmen om et nyt hus spirer. Du er velkommen til at tage os med på råd helt fra start, så vi kan give sparring på alt det økonomiske omkring dit byggeri.  For der skal i forbindelse med et husbyggeri tages højde for mange forhold og træffes en lang række af beslutninger.

Her er noget af det vi kan hjælpe med at svare på:

  • Hvor meget kan i bygge for?
  • Hvordan lægger du et godt budget for hele projektet?
  • Hvordan tager du højde for uforudsete udgifter?
  • Hvordan finansierer i bedst byggefasen?
  • Hvilket boliglån skal du vælge, når huset står færdigt?

Uanset om du køber et typehus eller om du selv står for byggeriet, så anbefaler vi, at du finder en byggesagkyndig og en advokat med speciale i entrepriseforhold, som du kan tage med på råd før og under byggeriet. Det gør vi fordi:

Bygningssagkyndig
Den bygningssagkyndige kan vurdere, om et byggeprojekt hænger sammen rent byggeteknisk, og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer.

Har du ikke fra start en aftale om først at betale for dit nye hus, når huset står endeligt færdigt, så kan du også med fordel få den bygningssagkyndige til at vurdere, om planen over hvornår og hvor meget der skal betales til håndværkere og entreprenører, svarer til byggeriets reelle værdi.

Endelig kan den bygningssagkyndige også følge dit byggeprojekt, så du undervejs er sikker på, at byggefirmaet lever op til det aftalte i entreprisekontrakten.

Advokat
Advokaten har en større rolle ved nybyggeri end ved almindeligt huskøb. Vælg derfor en advokat med erfaring i byggeprojekter for at den mest optimale rådgivning.

Advokaten gennemgår kontrakten og sikrer, at der er tages stilling til alle væsentlige spørgsmål, f.eks. at der er lagt en tidsplan for de faser i byggeriet, samt hvad der skal ske, hvis planerne ikke holder. Det er vigtigt at kontrakten sikrer, at du ikke skal betale før byggeriet er som aftalt.

Kommunen
Du kan ikke komme i gang med byggeriet, før kommunen har godkendt projektet. Du skal derfor søge kommunen om tilladelse til at bygge. Teknisk forvaltning skal have en tegning over boligen, hvor på grunden boligen er placeret samt en beskrivelse af valgte materialer.

Kommunen sikrer at boligen lever op til reglerne i bygningsreglementet, som blandt andet stiller krav til isolering, vandforsyning og elektricitet. Desuden vurderer kommunen, om byggeriet overholder eventuel lokalplan for området og eventuelle tinglyste servitutter på grunden.

Hvad har du råd til at købe for? – prøv vores bolig beregnere