10 gode råd mens du sparer op

Hvis du vælger at spare op til pension i Kreditbanken, så har du alle muligheder for at komme på A-holdet og for dermed at få en bedre økonomisk pensionstilværelse end dem, der har valgt ikke selv at spare op.

Vær opmærksom på, at din pensionsordning af og til skal kigges efter i sømmene. Her er derfor 10 gode råd til dig om, hvornår du med fordel kan tage en snak med os om din pensionsordning.

  1. Når du starter på at arbejde, fordi jo før du kommer i gang med at spare op, jo billigere vil det blive for dig.
  2. Når du skifter job, fordi nye lønforhold kan give nye vaner. Og nye vaner kræver typisk flere penge.
  3. Når du flytter sammen med en kæreste, fordi I ønsker at sikre hinanden økonomisk.
  4. Når du bliver gift, fordi I helt sikkert ønsker at sikre hinanden økonomisk.
  5. Når du får børn, fordi din forsørgerpligt øges – også hvis uheldet skulle være ude.
  6. Hvis du bliver skilt, fordi pensionsordninger typisk så skal deles op. Og fordi I måske ikke længere ønsker at sikre hinanden.
  7. Når du køber bolig, fordi du typisk øger din gæld og dermed behovet for penge, hvis uheldet skulle være ude.
  8. Når børnene flytter hjemmefra, fordi din forsørgerpligt falder, og du nu i øget grad kan tænke på dig selv.
  9. Når du sælger bolig, fordi det typisk vil give dig flere penge at spare op af.
  10. Investeringen af din opsparing bør afpasses efter din alder, så risikoen bliver mindre, jo nærmere du kommer det tidspunkt, hvor du skal til at bruge af pengene.