Du hører fra banken, når du anvender dit betalingskort i et andet EU-land

EU-lovgivning kræver, at vi som bank oplyser dig om, hvilke gebyrer du betaler, når du anvender dit betalingskort i et andet EU-land.

Derfor vil du opleve, når du anvender dit betalingskort i en fysisk butik eller pengeautomat i et EU-land, at vi sender dig en e-mail eller SMS, såfremt du har oplyst din e-mailadresse eller dit mobilnummer til os. I beskeden kan du læse, hvilket kurstillæg banken beregner i forhold til den kurs, som er fastsat af den europæiske centralbank – ECB.

Hvornår sender vi dig en besked?
Vi sender en besked til dig, første gang du foretager en kontanthævning i en pengeautomat eller et kortkøb på et salgssted i et EU-land. Vi sender ikke flere beskeder, når du efterfølgende anvender dit kort, når det sker inden for samme måned og i det samme land.

Det kan dog blive til flere beskeder, hvis du rejser rundt i flere EU-lande og betaler i forskellige valutaer. Er du eksempelvis på rundrejse og krydser flere grænser, får du en ny mail eller SMS med besked om kurstillægget, når du første gang anvender dit betalingskort i et nyt EU-land med en anden valuta. F.eks. hvis du rejser videre fra Polen til Tjekkiet.

Herunder kan du se et eksempel på den besked, du modtager (efter køb i Tyskland):

Kære kunde
Du har den <dato> foretaget et køb i udlandet på 55 Euro svarende til 415,32 DKK på dit <kort>. Vi gør opmærksom på, at banken har beregnet et kurstillæg for Euro på 1,5% i forhold til kursen fra den europæiske centralbank – ECB
Hvis der sker ændringer i valutakursen, inden banken har bogført betalingen, kan beløbet ændre sig, når pengene hæves på kontoen.

Du modtager denne besked, da banken er forpligtet til at orientere dig om beregning og størrelse af kurstillæg, når du første gang benytter dit kort i et andet EU-land.

Du kan læse mere om betalinger indenfor EU på bankens hjemmeside under valuta.

Venlig hilsen
Kreditbanken