De menneskelige ressourcer er en forudsætning for det engagement, der er drivkraften i Kreditbanken.

Kreditbanken vil være en arbejdsplads, hvor der er fokus på tryghed, trivsel og godt humør blandt bankens medarbejdere.
Kreditbanken vil  være en rigtig god arbejdsplads for glade og dygtige medarbejdere, der kan og vil arbejde sammen på grundlag af bankens 3 værdier - fleksibel, ansvarlig og nærværende.

Gennem størst mulig åbenhed i alle forhold, der vedrører den daglige drift i Kreditbanken, indbyder banken sine medarbejdere til et positivt samarbejde baseret på tryghed i ansættelsen, på trivsel og på godt humør.

Kreditbanken fokuserer på, at de enkelte jobs i banken til enhver tid er besat af kvalificerede medarbejdere. Banken støtter derfor medarbejdere, der vil videreuddanne sig og udvikle sig personligt og fagligt.