Nyheder

55,2 mio. kr. i overskud i Kreditbanken

Resultatet for 2022 svarer til den præcisering af forventningen til resultatet, som banken meddelte Nasdaq Copenhagen A/S den 6. januar 2023.

Kreditbanken med hovedsæde i Aabenraa har igen præsenteret et godt regnskab

img    Bankdirektør Lars Frank Jensen

-Jeg vil sammenfatte bankens 2022 i 2 enkle overskrifter, indleder bankdirektør Lars Frank Jensen. For det første den, at bankens basale drift har det rigtig godt. Og for det andet, at kursreguleringerne desværre har været en drillepind i 2022.

Bankens basale drift har det rigtig godt

-I løbet af 2022 har banken øget sin toplinje med 15 %, udlånene med 12 % og indlånene med 6 %. Vi har med andre ord haft ret godt gang i butikken, fortæller Lars Frank Jensen. -Det skyldes kort og godt, at mange erhvervskunder har haft travlt, og at rigtig mange privatkunder har handlet bolig eller omlagt boliglån. Og så skyldes det i høj grad også, at vi endnu et år har oplevet en fin tilgang af kunder. Vi har faktisk kunnet glæde os over at byde 2.452 nye kunder velkommen i Kreditbanken. 

Kursreguleringer har været en drillepind i 2022

-Mange private investorer har gennem 2022 oplevet negative kursreguleringer forårsaget af markante rentestigninger på obligationsmarkedet, oplyser Lars Frank Jensen. -Og den samme drillepind har da også været på spil i Kreditbanken. Så selv i en relativt kort portefølje af obligationer som vores, har den sat sine tydelige spor i form at negative kursreguleringer på 33,5 mio. kr. Når det så er konstateret, vil jeg dog glæde mig over, at en del af det tabte vil komme tilbage til os i form af kursgevinster, når en ret stor del af vores korte obligationer i de kommende år bliver indfriet ved udløb.    

70-100 mio. kr. før skat i 2023

I 2023 forventer banken at kunne realisere et resultat før skat på 70-100 mio. kr. I forventningen til 2023 er indarbejdet, at banken i 2023 forudser et lavere aktivitetsniveau end i 2022.

Spændet i forventningen til 2023 skyldes især, at banken – som følge af usikre økonomiske rammebetingelser – i sine forecast for 2023 har valgt at operere med 2 scenarier for henholdsvis kursreguleringer og nedskrivninger på udlån. 

Fakta om Kreditbanken

Kreditbanken

  • har en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud
  • koncentrerer sig om at drive bank i den landsdel, banken kender så godt, nemlig Sønderjylland
  • har 4 full-service-afdelinger, der er tilgængelige for alle på lige vilkår – uanset om det gælder besøg i kassen, brug af pengeautomaten, personlig rådgivning eller en snak over en kop kaffe.

Læs den fulde regnskabsrapport her