Nyheder

Kreditbanken leverer det bedste halvårsresultat i bankens historie

16. August 2023

87,4 mio. kr. før skat

-Jeg er meget tilfreds med resultatet for 1. halvår 2023, oplyser bankdirektør Lars Frank Jensen. For det har lagt grundstenen til, at 2023 kan blive et ekstraordinært fint år for Kreditbanken.

2 forhold er væsentlige bidragydere

-For det første har vi nydt godt af, at rentesituationen i første halvår 2023 har givet os ekstra medvind. Vi har således hentet pæne kursgevinster og renteindtægter på vores portefølje af obligationer samtidig med et pænt renteafkast ved at placere vores egenkapital/ overskydende likviditet i Nationalbanken. For det andet har vi nydt godt af, at bankens basale drift grundlæggende er i god gænge og dermed er en stabil bidragyder til bankens bundlinje. 

Kreditbanken er i god gænge

-Det er måske lidt kedeligt, at jeg stort set hvert kvartal synger den samme sang om bankens solide, basale drift, uddyber Lars Frank Jensen.

-Men jeg har det altså ret godt med den sang. Og med, at vi fortsat oplever en betydelig og jævn tilgang af nye kunder – faktisk 10 på hver arbejdsdag. Og godt med, at vi i første halvår i år har øget vores indlån med 4 % og udlån med 6 %. Og godt med, at kunderne har været flittige til at søge vores produkter og ydelser. Og naturligvis godt med, at vores nedskrivninger på udlån/tab på kunder kan ligge på et historisk lavt niveau. Det er nemlig et tegn på, at langt de fleste af vores kunder også har det godt. 

Omkostningerne stiger

Det er ikke kun bankens toplinje, der har ekstraordinær karakter i år. Det gælder også bankens udgifter til personale og administration, som stiger med 11,9 mio. kr. fra 1. halvår 2022 til halvåret i år. -Stigningen skyldes især 3 forhold, fortæller Lars Frank Jensen. -For det første øgede omkostninger til it-drift og it-udvikling. For det andet, at vi har bygget om i Aabenraa og Tønder for at skaffe plads til flere medarbejdere. Og for det tredje, at vi ansat en række nye medarbejdere primært i vores kundevendte funktioner. Det har vi gjort for bl.a. at kunne matche tilgangen af nye kunder. 

140 til 165 mio. kr. før skat i 2023

-Spændet i forventningen til 2023 skyldes især, at banken – som følge af usikkerhed i vurderingen af de økonomiske rammebetingelser – i sine forecast for 2023 fortsat vælger at operere med 2 scenarier for henholdsvis kursreguleringer og nedskrivninger på udlån, slutter Lars Frank Jensen. 

Solid bank

Kreditbanken fokuserer på 

  • at have en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud
  • at kunne præstere overskud kvartal for kvartal.

Se nøgletal og læs det fulde halvårsregnskab