Kreditbanken i Aabenraa får en ekstra privatkundechef

To er bedre end én. Travlhed og mange nye kunder baner vejen for en ”ekstra”privatkundechef i Kreditbankens afdeling i Aabenraa.

To gange privatkundechef i Kreditbankens Aabenraa afdeling, tv. Carsten Bjerring og th. Kenneth Muus.

Kenneth Muus er stadig privatkundechef i Kreditbanken Aabenraa, men travlhed har gjort, at han har anbefalet at dele sit ansvarsområde op i to, så der fremover er to privatkundechefer i afdelingen i Aabenraa.

De senere år har Kreditbanken i Aabenraa oplevet stor fremgang. Mange nye privatkunder har valgt Kreditbanken til. De mange nye kunder har efterfølgende betydet, at banken har ansat flere rådgivere. Organisationen er derfor nu blevet så stor, at jeg har følt, at det tjener kunderne og medarbejderne bedst, at vi er to om ansvaret”, fortæller privatkundechef Kenneth Muus.

Det har altid som privatkundechef været vigtigt for mig at bevare nærheden til kunderne, at møde kunderne i dagligdagen, for det gør, at jeg altid har en fornemmelse for, hvad kunderne efterspørger, tænker og oplever. Det er også vigtig viden for banken. For kundernes oplevelser med banken hjælper os til at udstikke retningen for banken, og hvordan vi skal udvikle os i forhold til kundernes ønsker. De senere år har det administrative fyldt mere og mere, og det har samtidig gjort, at antallet af møder med kunderne er blevet færre og færre. Ændringen af organisationen og udnævnelse af Carsten Bjerring som sidestillet privatkundechef pr. 1. maj 2019 giver mig mulighed for at komme tættere på kunderne igen. Samtidig giver ændringen mig mulighed for at opfylde et ønske om også at udvide mine kompetencer i forhold til bankens erhvervskunder”, slutter Kenneth Muus.

Kenneth Muus er 35 år, bosiddende i Aabenraa, hvor han sammen med hans samlever Hannah er forældre til to friske drenge. Kenneth har været privatkundechef i Kreditbanken siden oktober 2015.


Ny privatkundechef i Kreditbankens Aabenraa afdeling er Carsten Bjerring. Carsten blev ansat som elev i banken i 2006 og har efterhånden opbygget en betydelig erfaring. De senere år har Carsten Bjerring brugt mange af hans ressourcer på boligområdet i banken. Blandt andet har han været vurderingsansvarlig i bankens Aabenraa afdeling. Carsten har derfor nogle meget gode forudsætninger og kompetencer til at kunne varetage den nye jobfunktion, ligesom mange af bankens kunder allerede kender Carsten.

Jeg glæder mig til min nye rolle, fortæller Carsten Bjerring. Jeg har altid befundet mig godt i Kreditbanken. Det er en god arbejdsplads, hvor man har gode muligheder for at udvikle sig personligt såvel som fagligt. At jeg nu får mulighed for i endnu højere grad at være med til at præge banken er vel et bevis herfor”, slutter Carsten Bjerring.

Carsten Bjerring er 33 år og bosat i Aabenraa, og sammen med kæresten Sanne ser han frem til senere på året at blive far for første gang.