Overskud på 4 mio. kr. før skat i Kreditbanken

Regnskab 1. kvartal 2020: Banken har i første kvartal 2020 reserveret ca. 27 mio. kr. til nedskrivninger som følge af Coronavirus-krisen.

Kreditbanken med hovedsæde i Aabenraa og afdelinger i Haderslev, Sønderborg og Tønder lander på trods af Coronavirus-krisen et tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2020

Mange kunder oplever desværre aktuelt virkningen af Coronavirus-krisen, oplyser bankdirektør Lars Frank Jensen. -Og afhængig af krisens længde og iklædning vil flere kunne få det sværere – både erhvervskunder og privatkunder. Det er indlysende, at banken har en rolle i den sammenhæng og skal træde til. Og det er så lige så indlysende, at det vil sætte sine spor i bankens regnskab for 2020.

Coronavirus-krisen har påvirket bankens regnskab på især 2 områder
-Når man kigger på sit eget, private værdipapirdepot, må man konstatere, at Coronavirus-krisen og uroen på fondsmarkederne har sat sine spor, fortæller Lars Frank Jensen. -Det samme er tilfældet, når man kigger på bankens værdipapirdepot. Det er i første kvartal 2020 nemlig ramt af kurstab på obligationer på ca. 10 mio. kr. Dette til trods for, at banken har en forsigtig fondspolitik og stort set udelukkende har placeret sine penge i obligationer med relativt kort løbetid.

-Banken regnskab for første kvartal 2020 er desuden påvirket negativt af udsigten til at skulle tabe penge på nogle af de kunder, der rammes hårdt af Coronavirus-krisen, fortsætter bankdirektøren. -Derfor har banken i regnskabet for første kvartal – og indtil videre – reserveret ca. 27 mio. kr. som stødpude for virkningerne af Coronavirus-krisen. -Når jeg siger indtil videre, hænger det sammen med, at vi løbende bliver klogere på krisens omfang og dybde og ikke vil tøve med at reservere yderligere beløb, hvis vi vurderer, det er nødvendigt.

Godt tilfreds med overskud i første kvartal
-Når man tænker på de odds, vi lige nu er oppe imod. Og når man betænker, at vi i første kvartal har indregnet kurstab på ca. 10 mio. kr. og reserveret ca. 27 mio. til Coroanvirus-krisen, så er jeg ganske godt tilfreds med, at vi stadigvæk leverer et overskud på 4,0 mio. kr., slutter Lars Frank Jensen.

Forventning om resultat på 10-40 mio. kr. i 2020
Bankens oprindelige forventning om et resultat før skat på 40-70 mio. kr. for 2020 er ændret til en forventning om et resultat før skat på 10-40 mio. kr. Forventningen er et produkt af den usikkerhed, der knytter sig til en vurdering af situationen på fondsmarkederne, af nedskrivnings-behovet på udlån og af aktivitetsniveauet i øvrigt.

Hovedtal 1. kvartal 2016-2020

1.000 kr
2020
2019
2018
2017
2016
Netto rente- og gebyrindtægter
44.763
39.071
36.864
36.567
36.254
Kursreguleringer
-6.132
3.492
26.642
4.698
4.217
Udgifter til personale og administration
24.442
24.392
22.455
21.732
20.325
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.
9.777
-575
-3.208
3.470
9.795
Resultat før skat
4.006
18.524
43.928
15.727
9.836
Udlån
1.836.032
1.844.551
1.752.446
1.703.285
1.607.578
Garantier
849.765
675.871
584.049
536.841
456.546
Indlån (ekskl. puljeindlån)
3.108.091
2.783.176
2.494.419
2.260.790
2.060.650
Egenkapital
645.117
579.651
531.470
471.481
437.745
Aktiver ialt
4.123.303
3.652.256
3.108.395
2.799.350
2.732.292

Læs hele rapporten for 1. kvartal 2020