Renteændring

Med virkning fra den 21. november 2019 ændrer Kreditbanken - grundet de aktuelle markedsmæssige forhold - indlånsrenten.

Ændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser, som kan ses på Kreditbanken.dk.

Erhverv
For alle erhvervskunder og erhvervsdrivende foreninger ændres indlånsrenten til minus 0,75%  p.a., således at der betales negativ rente af alt indestående.

Privat
Pr. samme dato nedsætter Kreditbanken alle indlånsrentesatser for privatkunder og foreninger til
0 % p.a. af alt indestående.

De nye rentesatser for privatkunder kan ses på Kreditbanken.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 21. november 2019