66,8 mio. kr. i overskud i Kreditbanken

Banken har i første halvår 2021 præsteret et godt resultat og forventer nu at realisere et resultat for hele 2021 på 100-130 mio. kr. før skat

Kreditbanken med hovedsæde i Aabenraa og afdelinger i Haderslev, Sønderborg og Tønder glæder sig over et godt resultat for 1. halvår 2021

-Vi har haft et rigtig godt 1. halvår 2021, fortæller bankdirektør Lars Frank Jensen. -Det resulterede da også i, at vi allerede i juli kunne opjustere forventningen til resultatet for 2021 som helhed, nemlig fra 70-100 mio. kr. til 100-130 mio. kr. før skat.

-At det grundlæggende går banken rigtig godt, vil jeg især tilskrive det forhold, at kunderne virkelig bruger banken og søger banken. At det ved halvåret er gået banken ekstraordinært godt, vil jeg især adressere til Coronapandemien. For den har indtil videre været banken nådig i forhold til det, vi havde frygtet. 

Kunderne bruger og søger Kreditbanken

-Som det var tilfældet i årets 1. kvartal således også i 2. kvartal. Vi har haft travlt på især 3 områder, oplyser bankdirektøren. Kunderne har efterspurgt investerings-rådgivning, kunderne har været aktive på boligområdet som sjældent set. Og så har vi endnu et kvartal haft gang i at byde mange nye kunder velkommen i banken – godt og vel 9 pr. arbejdsdag. 

Lars Frank Jensen peger på, at specielt 3 områder har været præget af ekstraordinær travlhed i første halvår af 2021

Coronapandemien har været banken nådig

Lars Frank Jensen fortæller yderligere: -Gennem 2020 har banken i såkaldte ledelsesmæssige skøn ad flere omgange reserveret betydelige beløb for at afdække de mulige økonomiske virkninger af Coronapandemien – faktisk hele 58 mio. kr. En del af disse penge har vi nu valgt at tage til indtægt igen – ganske enkelt fordi vi har kunnet konstatere, at Coronapandemien har påført mange af vores kunder mindre skade end tidligere frygtet. At Cornapandemien på den måde også har været banken nådig, booster så at sige så vores halvårsresultat. 

Solid bank

Bankresearch har i begyndelsen af maj 2021 offentliggjort den årligt tilbagevendende analyse af, hvor solide de danske pengeinstitutter er. Analysen viser, at Kreditbanken ligger på førstepladsen blandt 53 pengeinstitutter. I 2019 lå banken nr. 2, og i 2018 lå banken nr. 1. 

Kreditbanken fokuserer på

  • at have en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud. Fra 2017 til 2021 har banken via sine overskud således øget egenkapitalen med 255 mio. kr. 
  • at kunne præstere overskud kvartal for kvartal. Det har været tilfældet kvartal for kvartal de seneste 5 år.

Hovedtal 1. halvår 2017-2021
i 1.000 kr. 2021 2020 2019 2018 2017
Netto rente- og gebyrindtægter 99.876 88.595 87.342 79.403 79.015
Kursreguleringer 1.819 -677 2.642 27.974 8.624
Udgifter til personale og administration 53.976 49.812 50.406 45.673 43.148
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -19.682 23.124 -1.429 -8.034 4.653
Resultat før skat 66.765 14.310 40.439 69.102 39.352
Udlån 1.848.651 1.711.644 1.863.032 1.747.177 1.677.370
Garantier 1.004.504 795.763 803.745 665.133 644.847
Indlån (ekskl. puljeindlån) 3.507.468 3.368.824 2.925.247 2.682.657 2.417.132
Egenkapital 745.498 653.233 596.836 551.306 489.985
Aktiver ialt 4.839.628 4.420.434 3.849.798 3.336.749 2.985.893


Læs den fulde halvårsrapport her