20,7 mio. kr. i overskud

Overskuddet medfører, at banken præciserer forventningen til resultatet for 2021 som helhed - fra 50 til 100 mio. kr. til 70 til 100 mio. kr. før skat

Bankdirektør Lars Frank Jensen glæder sig over en god start på 2021

-Vi er kommet godt fra start i 2021, oplyser bankdirektør Lars Frank Jensen. -Konkret afspejles det i et ganske pænt resultat for 1. kvartal 2021. Og i at vi nu kan lægge lidt mere optimisme ind i forventningen til 2021 som helhed. I år regner vi således med at kunne tjene mellem 70 og 100 mio. kr. før skat. 

-At vi i år har lagt noget bedre fra kaj, end vi havde regnet med, skyldes især 2 forhold, forklarer Lars Frank Jensen. -Det skyldes et relativt højt aktivitetsniveau og så det faktum, at Coronavirus-krisen fortsat ikke har sat alvorlige spor i vores forretning. 

Højt aktivitetsniveau

-Vi har haft travlt i den første del af 2021, fortæller bankdirektøren. -Især på 3 områder. Kunderne har efterspurgt investeringsrådgivning – bl.a. som et resultat af det aktuelt lave renteniveau, hvor det jo de facto kan være svært at få rente af penge, der står på en konto. Kunderne har handlet hus som sjældent set. Og så har der været gang i at byde nye kunder velkommen i banken – rundt regnet 9 om dagen. 

Coronavirus-krisen

Ved udgangen af 1. kvartal 2021 har Kreditbanken reserveret et betragteligt beløb som stødpude for de økonomiske virkninger af Coronavirus-krisen. For selv om banken ikke har konstateret væsentlige tab som følge af krisen, vurderer banken fortsat, at der er betydelig usikkerhed forbundet med at forudse de reelle økonomiske virkninger af Coronavirus-krisen – også i lyset af udfasningen og afviklingen af statslige hjælpeordninger.   

-Vi hylder forsigtighed, når man kigger ind i fremtiden. Derfor har vi da også ønsket at ruste os godt mod de økonomiske risici, der knytter sig til Corona-virus, fortæller Lars Frank Jensen. -Og selvfølgelig håber jeg, at vi har overvurderet behovet for nedskrivninger i en sådan grad, at vi kan lande året i den pæne ende af forventningen til 2021 som helhed, som er et resultat på 70 til 100 mio. kr. før skat.  

Solid bank

Bankresearch har i begyndelsen af maj 2021 offentliggjort den årligt tilbagevendende analyse af, hvor solide de danske pengeinstitutter er. Analysen viser, at Kreditbanken ligger på førstepladsen blandt 53 pengeinstitutter. I 2019 lå banken nr. 2, og i 2018 lå banken nr. 1.

Kreditbanken fokuserer på:

  • at have en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud
  • at kunne præstere overskud kvartal for kvartal.

Læs hele regnskabsrapporten for 1. kvartal 2021


Kreditbanken med hovedsæde i Aabenraa og afdelinger i Haderslev, Sønderborg og Tønder lander på trods af Coronavirus-krisen et tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2021