Overskud på 81,9 mio. kr.

Overskuddet, der ligger over bankens oprindelige forventninger, afspejler bl.a. et ekstraordinært højt aktivitetsniveau på især boligområdet

Overskuddet afspejler ligeledes, at bankens kursreguleringer ligger over det budgetterede, at nedskrivninger på udlån ligger markant under bankens hidtidige forventningsniveau. Banken har således ikke haft behov for at foretage de budgetterede nedskrivninger og har samtidig skullet tilbageføre tidligere, foretagne nedskrivninger.

For 2019 som helhed forventer banken et resultat før skat på 90 til 110 mio. kr.

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2019

  • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 14,2 mio. kr. (12 %) i forhold til 1.-3. kvartal 2018
  • Positive kursreguleringer på 10,4 mio. kr.
  • Udgifter til personale og administration stiger med 4,6 mio. kr. (7 %) i forhold til 1.-3. kvartal 2018
  • Indtægt på nedskrivninger på udlån på 11,1 mio. kr.
  • Indtjening pr. omkostningskrone på 2,31
  • I forhold til 1.-3. kvartal 2018 stiger indlån (ekskl. puljeindlån) med 11 % til 2.925 mio. kr. og udlån med 3 % til 1.869 mio. kr. Indlånsoverskud på 1.056 mio. kr.
  • Kapitalprocent på 19,5, solvensbehov på 10,6 % og solvensoverdækning på 8,9 %-point
  • Likviditetsoverdækning på 481 % (LCR-brøken jf. CRR)