93,1 mio. kr. i overskud i Kreditbanken

For 2021 som helhed forventer banken at realisere et resultat før skat på 100-130 mio. kr.

Bankdirektør Lars Frank Jensen er mere end tilfreds med resultatet for 1.-3. kvartal 2021

-Spændet i intervallet er populært sagt et udtryk for, at vi ikke har fundet en glaskugle, vi kan kigge i for at eliminere de usikkerheder, vi har vurderet kan komme til at præge den resterende del af 2021, oplyser bankdirektør Lars Frank Jensen. -Vi er derfor nødt til at estimere usikkerheden. Således afspejler bunden af intervallet på 100-130 mio. kr. et scenarie, der kan rumme 3 negative forhold. For det første, at banken rammes af negative kursreguleringer i 4. kvartal 2021. For det andet, at den basale drift vil vige i 4. kvartal sammenlignet med den basale drift i 1.-3. kvartal 2021. Og for det tredje, at Coronapandemien endnu ikke er færdig med at husere og derfor vil kunne øge bankens behov for at nedskrive på udlån. Toppen af intervallet på 100-130 mio. kr. afspejler ganske enkelt et scenarie, hvor 4. kvartal 2021 i store træk vil blive en gentagelse af årets 3 første kvartaler.   

Kunderne bruger og søger Kreditbanken

-Som det var tilfældet i 1. halvår 2021 således også i årets 3. kvartal, fortæller Lars Frank Jensen. -Vi har haft travlt. Især på 4 områder. Kunderne har efterspurgt investeringsrådgivning, kunderne har været aktive på boligområdet, kunderne har efterspurgt lån. Og så har vi endnu et kvartal haft travlt med at byde mange nye kunder velkommen i banken – i nærheden af 9 pr. arbejdsdag. 

Travlheden sætter positive spor i bankens regnskab pr. 3. kvartal 2021: 

  • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 17,9 mio. kr. i forhold til 1.-3. kvartal 2020.
  • Indlånene stiger med 7 % i forhold til ultimo september 2020.
  • Udlånene stiger med 12 % i forhold til ultimo september 2020.

Solid bank

Kreditbanken fokuserer på

  • at have en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud. Fra 2017 til 2021 har banken via sine overskud således øget egenkapitalen med 263 mio. kr.  – eller med 52 %
  • at kunne præstere overskud kvartal for kvartal. Det har været tilfældet kvartal for kvartal de seneste 5 år.