8,1 mio. kr. i overskud i Kreditbanken

For 2022 som helhed forventer banken fortsat at realisere et resultat på 60 til 80 mio. kr. før skat.

-Resultatet for årets første kvartal bærer præg af 2 modsat rettede forhold, fortæller bankdirektør Lars Frank Jensen. -På den ene side, at det basalt går os rigtig godt. På den anden side, at det desværre også skal tælle med, at uroen på fondsmarkederne har påført banken 14,9 mio. kr. i negative kursreguleringer.

Det går rigtig godt i Kreditbanken
-At det går os rigtig godt, bygger jeg på 3 fakta, uddyber bankdirektøren. -For det første, at kunderne bruger os ret så markant. Således er vores udlån det seneste år øget med 15 % og vores indlån med 5 %. Og oven i det har kunderne været flittige til at søge vores investeringsprodukter. -For det andet, at vi oplever en betydelig og jævn tilgang af nye kunder – faktisk 9 til 10 om dagen. -Og for det tredje, at vi aktuelt ikke taber penge på vores kunder. Det tager jeg som et udtryk for, at det går kunderne godt – trods et langt Corona-forløb og truslen fra russernes krig i Ukraine.

Fondsmarkederne har påført banken 14,9 mio. kr. i negative kursreguleringer
Apropos russernes krig i Ukraine, så er den væsentligste årsag til, at banken og investorer i øvrigt har oplevet betydelige kurstab i 1. kvartal 2022, fortsætter Lars Frank Jensen. -For usikkerheden om fremtiden har ganske enkelt forplantet sig godt og grundigt til rentestigninger, som har ramt selv meget forsigtige investorer ganske hårdt – således også Kreditbanken. 

60 til 80 mio. kr. før skat i 2022
-Spændet i bankens forventning til resultatet for 2022 som helhed afspejler især den usikkerhed, som krigen i Ukraine byder ind med. Usikkerheden gør det nemlig meget vanskeligt i den resterede del af 2022 at estimere bankens nedskrivningsbehov og forudse udviklingen på fondsmarkederne, slutter Lars Frank Jensen.

Solid bank
Bankresearch har i april 2022 offentliggjort sin årlige analyse af, hvor solide de danske pengeinstitutter er. Analysen for 2021 viser, at Kreditbanken ligger på førstepladsen blandt de 50 danske pengeinstitutter. I 2020 lå banken også nr. 1, mens banken lå nr. 2 i 2019.

Kreditbanken fokuserer på 
  • at have en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud
  • at kunne præstere overskud kvartal for kvartal.

Læs mere om regnskabet