Gode opsparingsmuligheder

Der findes flere muligheder for at spare op til pensionen, men det er ikke ligegyldigt, hvilken du vælger. Vi anbefaler, at du tager kontakt til din rådgiver, for at drøfte din situation.

Aldersopsparing

Sparer du op på en aldersopsparing, kan du vælge at få alle pengene udbetalt på en gang, ad flere omgange eller livsvarigt.

Hvor meget du kan indbetale, og hvornår du tidligst kan starte udbetalingen, afhænger af din alder. Og af hvornår din aldersopsparing er oprettet.

Du får ikke fradrag for indbetalinger på en aldersopsparing. Til gengæld skal du heller ikke betale afgift den dag, du får pengene udbetalt.

Samlet årlig indbetaling 2022:

  • Mere end 5 år til folkepensionsalderen: 5.500,00 kr.
  • 5 år eller mindre til folkepensionsalderen: 54.200,00 kr.*

*Ved indbetaling i 2022 og senere år er det en betingelse for at kunne indbetale 54.200,00 kr., at du ikke er påbegyndt udbetaling efter 1. april 2022 af fx ratepension, indeksordninger før det fyldte 67 år eller pensionsordninger med løbende udbetalinger eller har foretaget afgiftspligtige dispositioner over sådanne pensionsordninger op til 10 år før folkepensionsalderen.

En aldersopsparing vil fremover være rigtig attraktiv for dig, der har kortere end 5 år, til du kan gå på pension. Du får nemlig mulighed for at sætte turbo på din opsparing til sidst.

Aldersopsparingen er fortsat også en god løsning for mange andre, fordi den ikke vil påvirke pensionstillægget den dag, du går på folkepension. Har du mere end 5 år til pensionen, skal du sørge for at finde en supplerende ordning, fordi du ikke kan indbetale lige så meget på aldersopsparingen.

Ratepension

Ratepension er, som navnet siger, en pension, som du får udbetalt i rater. Det sker over en periode på mindst 10 år.

Du kan i 2022 indskyde op til 59.200 kr. i alt på ratepension. Har du en pensionsordning gennem dit arbejde, og indbetales der på denne ordning til en ratepension, skal denne indbetaling dog medregnes i det samlede loft på de 59.200 kr.

Dine indbetalinger på ratepension kan du trække fra helt oppe i topskatten. Udbetaling beskattes som personlig indkomst.

Ratepensionen skal udbetales over mindst 10 år og højest over 30 år. Dermed kan den sidste udbetaling ske i det kalenderår, hvor du fylder 95 år, hvis din pensionsudbetalingsalder er 65 år.

Livrente med livsvarig udbetaling

Livrente er, som navnet antyder, en pensionsform med en udbetaling, der bliver ved så længe du lever.

Du kan uden problemer i 2022 indbetale op til 54.500 kr. årligt på en livrente. Hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver, er der dog ingen begrænsninger på størrelsen af indbetalingerne.

Du kan trække dine indbetalinger på livrente fra i topskatten, mens udbetalinger beskattes som personlig indkomst.

Hvornår kan jeg tidligst få udbetalt min pensionsordning?

Det afhænger af, hvornår ordningen er oprettet. Se hvad den tidligste udbetalingsalder er for nedenstående oprettelsestidspunkter.

  • Før 01.05.2007: 60 år
  • Fra 01.05.2007 31.12.2017: 5 år før folkepensionsalderen
  • Fra 01.01.2018: 3 år før folkepensionsalderen