Sådan tilpasser du din økonomi

Her følger nogle bud på, hvad du kan gøre

1.  Spar mest muligt op, mens du kan

Skab en økonomisk buffer mens du har muligheden. I din opsigelsesperiode med løn, kan du med fordel sænke dine udgifter med det samme og nå at spare en reserve op, inden dine indtægter går ned. Så sikrer du dig en lidt længere periode, inden du behøver at skære mere drastisk ned i dit forbrug.

Få dig et overblik over dine udgifter og sæt et mål for, hvor meget du kan skære ned på dem. Oplagte steder at skære ned er rejseudgifter, take away og færdigmad, restaurant og cafébesøg, indkøb af forbrugsgoder som elektronik, møbler og køkkenudstyr, samt slik, chips, kage og cola.

Det er ting du sagtens kan undvære i en periode, og det er udgifter, du hurtigt kan reducere.
Hvis det viser sig at tage længere tid at finde et nyt job, og der mangler luft i økonomien, så er der yderligere muligheder for at tilpasse økonomien.


2. Sænk de faste udgifter

Lave faste udgifter er den enkleste måde at skabe overskud på bundlinjen hver måned. Sportsaktiviteter, fitnessabonnementer, rengøringshjælp, kabel tv, online streaming-tjenester, magasin - og avisabonnementer er oplagte muligheder for ting, du evt. kan undvære eller udskifte med en mindre dyr løsning.

3. Undersøg muligheden for at ændre på afviklingen af dine lån

Kontakt din kunderådgiver og drøft dine muligheder for eksempelvis at betale dine lån over en længere periode. Derved reduceres den månedlige ydelse. Det kan også være, du har mulighed for at få afdragsfrihed. Så giv ikke op på forhånd, men tal med din kunderådgiver, så I sammen kan lægge en plan.

4. Sælg bilen, medmindre du og din familie er dybt afhængige af den

At sælge bilen er drastisk, men et meget effektivt skridt, når det handler om at sænke sine udgifter. Og hvis husstanden har to biler, er det oplagt at sige farvel til den ene.

Tænk over hvor mange gange du i teorien kunne køre i f.eks. taxi eller delebil for det, det koster at eje en bil – selv når udgiften til en ny cykel er indregnet.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at sælge bilen, kan du regne på, hvor meget du kan spare med en eksempelvis en mindre model.

5. Se på din boligsituation

Hvis din ledighed viser sig at være langvarig, kan det være nødvendig at se på din boligsituation. Har du råd til at blive boende? Hvad er din mulighed for at sælge og købe billigere?

6. Læg et budget og hold det.

Som det fremgår af ovenstående råd, så er det at have fokus på sine indtægter og udgifter væsentlig for at lykkes med den manglende jobsituation.  Den bedste måde at skabe et overblik over din situation er at udarbejde et budget, der er tilpasset den nye situation. Dermed kan du se, hvor og hvor meget du skal spare, hvis du kommer til at stå uden job i en kortere eller længere periode.

Et budget bør indeholde overblik over dine

Indtægter
 • Løn
 • Dagpenge/Kontanthjælp
 • Boligstøtte, tilskud
 • Andre indtægtsmuligheder
Udgifter
 • Boligudgifter (husleje, lån, ejendomsskat, mv.) inkl. forbrug (varme og el)
 • Forsikringer
 • Indbetaling til pension
 • Medicin
 • Mad og husholdning
 • Transport (rejsekort, cykel, bil, mv.)
 • Børn - institutioner, SFO, fritidsinteresser
 • Abonnementer (telefon, TV/musik/streaming, avis, o.lign.)
 • Tøj og personlig pleje
 • Ferie, fritid og fornøjelser
 • Buffer til uforudsete udgifter
 • Andet
Du kan oprette et budget i Kreditbankens NetBank

3 gode budgetvaner

1. Få det hele med
Du snyder kun dig selv, hvis du glemmer at få ‘småtingene’ med i budgettet. F.eks. koster din daglige take-away-kaffe dig 5-10.000 kr. om året.

2. Overhold dit budget
Det giver ingen mening at opstille et budget, som du ikke gør dig umage med at overholde.

3. Juster dit budget
Virkeligheden ser altid anderledes ud end tallene i budgettet. Derfor bør du justere dit budget i takt med, at dine indtægter og udgifter ændrer sig – idet er særlig vigtigt, når du står overfor en periode som arbejdsløs og et kommende jobskifte.