Tag flere kort med, når du rejser

Så er du bedre stillet, hvis du mister et kort eller får brug for flere penge, end du kan hæve på ét kort.

Uanset hvor turen går hen, anbefaler vi, at du tager mere end ét kort med

Gode ferieråd, der kan være med til at gøre ferien til en god oplevelse

Når du rejser til udlandet, anbefaler vi, at du tager mere end ét kort med. Så er du bedre stillet, hvis du mister et kort eller får brug for flere penge, end du kan hæve på ét kort. F.eks. kan du maksimalt bruge 25.000 kr. pr. løbende 30 dage, når du betaler med Visa-delen af dit Visa/Dankort.

Beskyt dit betalingskort på rejsen

Før du pakker kufferterne, vil det være en god idé at overveje, hvordan du undgår at løbe ind i pengeproblemer undervejs.

Sædvanligvis er mange lommetyve og småkriminelle højaktive i sommertiden, og derfor er der god grund til at passe ekstra meget på dit betalingskort og være på vagt, når du betaler med dit kort og benytter kontantautomater.

Før afrejsen

 • Sørg for alternative betalingsformer. Det er en god idé at have alternative betalingsformer med, hvis du mister dit kort, får det stjålet eller spærret. Vi anbefaler et ekstra betalingskort.
 • Læs kortbetingelserne inden afrejse. Det er klogt på forhånd at læse kortbetingelsernes vilkår for brug af kortet i Danmark og udlandet, herunder undersøge kortets beløbsgrænse, hvad det koster at hæve på kortet osv.
 • Udnyt kortets ekstra services. Mange kortselskaber tilbyder en række ekstra services, alt afhængig af kortniveauet (guld, platin osv.). For eksempel tilbyder nogle af kortudbyderne forskellige former for rejse- og bagageforsikring. Men undersøg nøje, om dækningen er grundig nok - og om forsikringen kun gælder, hvis rejsen er købt med kortet, som reglen ofte er.
 • Informér evt. banken. Fortæl banken om ferieplanerne, hvis du skal være på ferie i længere tid og kommer til at have et atypisk forbrug på dit kort. Oplys fx kontaktinformationer, hvis der skulle opstå en situation, hvor banken har behov for at komme i kontakt med dig.

Under ferien

 • Pas på pinkoden. Nøjagtigt som herhjemme gælder det også i udlandet om at holde et vågent øje med omgivelserne, når du taster din pinkode. Får du afluret din pinkode, og kortet bliver stjålet og misbrugt, risikerer du at skulle betale en selvrisiko på 1.100 kr. Har du været groft uagtsom, hæfter du med op til 8.000 kr. Se iøvrigt kortbetingelserne for oplysning om øvrige ansvars- og hæftelsesregler.
 • Hold øje med kortet. Ligesom du skal være varsom med at beskytte pinkoden, skal du så vidt muligt heller ikke slippe kortet af syne i forbindelse med betalinger. Vi anbefaler også, at du jævnligt kontrollerer, at du ikke har mistet dine kort.
 • Opbevar ikke alle dine kort sammen. Kort skal opbevares med samme påpasselighed som kontanter, pas, sygesikringsbevis og lignende. Men du skal naturligvis ikke have det hele liggende sammen, så du risikerer at miste alt på en gang.
 • Ved hæveautomaten. Sørg for at ingen kan se PIN-koden, når du indtaster den. Læg kort og kontanter væk på én gang, når du er færdig ved hæveautomaten og gem kvitteringen. Vær på vagt overfor alt for hjælpsomme personer ved hæveautomaten.
 • Kontroller kvittering. Du bør kontrollere dine kvitteringer og sørge for, at de altid er udfyldt, før du skriver under. Gem kopier af alle dine kvitteringer og automatudtræk, så du kan tjekke din konto efter endt rejse.
 • Hvis kortet er bortkommet eller du har mistanke om misbrug. Reagér øjeblikkeligt hvis dit kort er bortkommet, eller du får mistanke om, at det kan være misbrugt. Kontakt hurtigst muligt banken. Uden for bankens åbningstid kan du kontakte Nets på telefon 44 89 29 29.
 • Kend beløbsgrænserne. På alle betalingskort er der fastlagt en beløbsgrænse for forbrug på kortet. På Visa/Dankort kan du ved udenlandske betalinger bruge 25.000 kroner i løbet af 30 dage både i hæveautomater og som betalinger . De 25.000 dækker alle transaktioner. Overskrides beløbsgrænsen, bliver kortet afvist. Desuden kan du højst hæve 2.000 kr. om dagen på dit Visa/Dankort i kontantautomater. For øvrige kort er forbrugsgrænserne forskellige afhængig af korttype.
 • Vær opmærksom på omkostningerne. Det er nemt at stikke kortet i en automat og hæve penge efter behov, men vær opmærksom på, at det koster lidt ekstra, hver gang automaten spytter penge ud. For Visa/Dankort koster det 40 kr. at hæve op til 2.000 kr., mens det for andre korttyper typisk koster 50 kr. Se bankens prisliste for øvrige omkostninger ved brug af kortet.

Efter ferien

 • Hold øje med kontoen. Du bør altid gemme dine kvitteringer og holde lidt ekstra øje med din konto efter en ferie, og tjekke at transaktionerne passer med det, du har brugt kortene til. Gør de ikke det, skal du øjeblikkeligt gøre indsigelse over for banken.