Direktion og bestyrelse

Direktion
Bankdirektør                           Lars Frank Jensen

Bestyrelsesmedlemmer
Formand                                 Civilingeniør Ulrich Jansen
Næstformand                        Direktør Henrik Meldgaard
Bestyrelsesmedlemmer       Direktør Peter Rudebeck
                                                 Andy Andersen
                                                 Direktør Leif Meyhoff
                                                 Direktør Ulrik Frederiksen

Med hensyn til direktionens og bestyrelsens andre ledelseshverv henvises til
bankens seneste årsrapport, som er tilgængelig her fra hjemmesiden.