Direktion og bestyrelse

Direktion 
BankdirektørLars Frank Jensen
Bestyrelsesmedlemmer 
FormandDirektør Henrik Meldgaard
NæstformandDirektør Ulrik Frederiksen
BestyrelsesmedlemmerDirektør Peter Rudebeck
Claus E. Petersen
Leif Meyhoff
Juridisk specialkonsulent Stefanie Laursen

Med hensyn til direktionens og bestyrelsens andre ledelseshverv henvises til bankens seneste årsrapport, som er tilgængelig her fra hjemmesiden.