Direktion og bestyrelse

Direktion
Bankdirektør                           Lars Frank Jensen

Bestyrelsesmedlemmer
Formand                                 Direktør Henrik Meldgaard
Næstformand                        Direktør Ulrik Frederiksen
Bestyrelsesmedlemmer       Direktør Peter Rudebeck
                                                 Andy Andersen
                                                 Direktør Leif Meyhoff
                                                 Juridisk specialkonsulent Stefanie Laursen

Med hensyn til direktionens og bestyrelsens andre ledelseshverv henvises til
bankens seneste årsrapport, som er tilgængelig her fra hjemmesiden.