Logo
Nyheder

Kreditbanken leverer et overskud på 191 mio. kr.

21. February 2024

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at forhøje udbyttet fra 50 kr. til 100 kr. pr. aktie.

Kreditbanken med hovedsæde i Aabenraa leverer et overskud på 191 mio. kr. for regnskabsåret 2023

2023 – et usædvanligt godt år

-Da vi præsenterede vores resultat pr. 3. kvartal 2023, meldte vi ud, at 2023 ville blive det bedste år i bankens historie. Med 191 mio. kr. før skat kom det så absolut til at holde stik, oplyser bankdirektør Lars Frank Jensen.

-Ud over virkelig at glæde mig over resultatet vil jeg huske mig selv på, at 2023 var et ganske usædvanligt år, uddyber Lars Frank Jensen. For vi har haft medvind fra 3 sider.

-Vi har haft medvind, fordi kunderne i stigende grad har valgt banken. Og fordi konjunkturen og heldet har været med os. Det har bl.a. resulteret i,

  • at 2.418 nye kunder i løbet af 2023 valgte at indlede samarbejde med Kreditbanken. Det har de formentlig gjort, fordi de kan se sig hjemme i vores lidt snusfornuftige bankkoncept. Og helt sikkert fordi rigtig mange af vores nuværende kunder taler pænt om os og dermed bliver vores ambassadører
  • at vores mange nuværende og nye kunder i høj grad har brugt banken og efterspurgt vores rådgivning, vores produkter og vores ydelser. Vores udlån er således vokset med over 9 %, mens vores indlån er vokset med små 7 %
  • at kursreguleringerne og rentesituationen i 2023 generelt set har givet pengeinstitutterne et boost – således også Kreditbanken. Banken har derfor været begunstiget af pæne kursgevinster på sin egen beholdning af obligationer og af ekstraordinært gode rentevilkår ved placeringen af sin overskydende likviditet i Nationalbanken
  • at banken stort set ikke har tabt penge. Bredt set har Familien Danmark haft det godt i 2023. Og erhvervslivet ditto.

Udbytte og kapitalgrundlag
-Jeg er naturligvis rigtig godt tilfreds med bankens særlige indtjeningskraft i 2023. For den har øget vores råderum, fortæller Lars Frank Jensen. -På den korte bane giver et usædvanligt godt 2023 nemlig mulighed for, at vi i år kan doble op på udbyttebetalingen. Det er noget, jeg tror, mange aktionærer vil sætte pris på. Og på den længere bane vil det faktum, at 2023-resultatet lægger godt til på bankens kapitalgrundlag, sikre, at banken med sindsro også fremover kan både vækste og matche øgede kapitalkrav.

115-155 mio. kr. før skat i 2024
I 2024 forventer Kreditbanken at kunne realisere et resultat før skat på 115-155 mio. kr.
I forventningen til 2024 er indarbejdet, at banken i forhold til 2023 forudser et vigende aktivitetsniveau, en vigende renteindtjening og vigende, positive kursreguleringer på egen beholdningen af obligationer. Spændet i forventningen til 2024 afspejler de usikre rammebetingelser, hvorfor banken i sine forecast for 2024 har valgt at operere med 2 scenarier for henholdsvis netto renteindtægter og nedskrivninger på udlån.

Solid bank
Kreditbanken fokuserer på, at bankens basale drift grundlæggende er i god gænge og dermed er en stabil bidragyder til bankens bundlinje. For banken ønsker

  • at have en robust egenkapital, der udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud
  • at kunne præstere overskud kvartal for kvartal.

Læs mere i årsregnskabet for 2023