Logo
Nyheder

43,1 mio. kr. i overskud i Kreditbanken

17. May 2023

Resultatet for årets 1. kvartal 2023 er et af de bedste i bankens historie.

I 1. kvartal 2022 oplevede banken kraftig modvind, når det gælder kursreguleringer på egen beholdning af værdipapirer, mens vi i 1. kvartal i år til gengæld har haft ganske pæn medvind på området, oplyser bankdirektør Lars Frank Jensen. -Og supplerer man så med, at rente- og gebyr-indtjeningen i 1. kvartal 2023 har bidraget ud over det budgetterede, så er vejen jo banet for en vis optimisme, fortsætter bankdirektøren. En optimisme, der i øvrigt er udmøntet i, at vi i april kunne opjustere forventningen til 2023-resultatet fra 70-100 mio. kr. til 90-120 mio. kr.

Det går godt i Kreditbanken

Jeg hilser det naturligvis velkommen, at banken aktuelt har medvind, når det gælder renteindtægter og kursreguleringer, fortæller bankdirektøren. Men jeg glæder mig især over, at 1.-kvartalsresultatet også vidner om et tilfredsstillende aktivitetsniveau i banken. Kunderne søger os og bruger os. Lad mig blot nævne 3 væsentlige forhold. For det første, at vi fortsat oplever en betydelig og jævn tilgang af nye kunder – faktisk 9 til om dagen. For det andet, at vores udlån det seneste kvartal er øget med 4 %. Og for det tredje, at kunderne har været flittige til at søge vores produkter.

90 til 120 mio. kr. før skat i 2023

Spændet i forventningen skyldes især, at banken som følge af usikre økonomiske rammebetingelser i sine forecast for 2023 vælger at operere med 2 scenarier for henholdsvis kursreguleringer og nedskrivninger på udlån.        

Solid bank

Kreditbanken fokuserer på

  • at have en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud
  • at kunne præstere overskud kvartal for kvartal

Yderligere detaljer om bankens regnskab kan læses her