Logo
Nyheder

Rekordresultat i Kreditbanken

8. November 2023

Banken har i årets første 9 måneder tjent 130,1 mio. kr. før skat. For 2023 som helhed forventer banken et resultat før skat på 160-180 mio. kr.

-Den 2. november opjusterede vi forventningen til årets resultat før skat fra 140-165 mio. kr. til 160-180 mio. kr. Og det var så årets fjerde opjustering, oplyser bankdirektør Lars Frank Jensen.

-At vi skal opjustere vores forventninger 4 gange i løbet af 1 år bunder umiddelbart i 2 forhold, vurderer Lars Frank Jensen. -Sagt med et smil, så vidner det om, at det er vanskeligt at budgettere præcist i en dynamisk verden – især i lyset af, at vi i Kreditbanken nok har for vane at budgettere til den forsigtige side. For vi vil ikke love mere, end vi kan holde. Derudover vidner det om, at 2023 har været et ekstraordinært godt år for Kreditbanken. 2023 bliver det absolut bedste år i bankens historie.


Ekstraordinært godt år

Med den basale drift som basrytme har banken gennem 2023 nydt rigtig godt af et sammenfald af andre positive forhold. Banken har således oplevet medvind, når det gælder kursgevinster på bankens egen beholdning af værdipapirer. Og oplevet medvind, når det gælder renteindtægter på bankens portefølje af obligationer. Dertil kan man lægge, at rentesituationen i 2023 generelt set har givet pengeinstitutterne et boost – også Kreditbanken. Banken har eksempelvis været begunstiget af ekstraordinært gode rentevilkår ved placeringen af sin overskydende likviditet i Nationalbanken. 

-Jeg er ret sikker på, at man ikke bare kan forlænge 2023 med lige brædder ind i 2024, fortæller Lars Frank Jensen. -For som det plejer at være, så vil rentesituationen og rentevilkårene uden tvivl normaliseres. Så udover de meget ulykkelige krige i den store verden og en rigtig grim oktober-storm i det sønderjyske, så vil jeg i de kommende år helt sikkert også kunne tænke tilbage på 2023 som værende et ganske ekstraordinært og godt bankår. 

Brug for at styrke kapitalgrundlaget

-Jeg er godt tilfreds med bankens særlige indtjeningskraft i 2023. Og jeg har det samtidig rigtig godt med den. For den berettiges i høj grad også af, at kapitalkravene til pengeinstitutterne tilsyneladende bliver ved med at lægge til, fortæller Lars Frank Jensen. -For eksempel har det Systemiske Risikoråd henstillet, at erhvervsministeren fra 30. juni 2024 aktiverer en såkaldt systemisk kapitalbuffer rettet mod pengeinstitutternes lån til ejendomsselskaber. For Kreditbanken vil det betyde, at banken fra 30. juni 2024 i sin kapitaloverdækning skal fradrage yderligere kapital i niveauet 17,5 mio. kr., slutter bankdirektøren.  

160 til 180 mio. kr. før skat i 2023

Spændet i forventningen skyldes, at banken – som følge af usikkerhed i vurderingen af de økonomiske rammebetingelser – i sine forecast for 2023 fortsat vælger at operere med 2 scenarier for henholdsvis kursreguleringer og nedskrivninger på udlån.

Solid bank

Kreditbanken fokuserer på, at bankens basale drift grundlæggende er i god gænge og dermed er en stabil bidragyder til bankens bundlinje. For banken ønsker

  • at have en robust egenkapital, der udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud
  • at kunne præstere overskud kvartal for kvartal.

Se nøgletal og læs det fulde regnskab pr. 30. september 2023