Endnu et ekstraordinært godt år i Kreditbanken

Årsrapport 2019: Resultatet på 105,3 mio. kr. før skat er det hidtil bedste i bankens historie

Kreditbanken med hovedsæde i Aabenraa og afdelinger i Haderslev, Sønderborg og Tønder lander det hidtil bedste resultat i bankens historie

Kreditbankens resultat for 2019 overgår et godt resultat for 2018

-Det glæder mig selvfølgelig meget, at vi efter et rigtig godt resultat for 2018 kan præstere et endnu bedre resultat for 2019, oplyser bankdirektør Lars Frank Jensen. -For basalt set vidner resultaterne om, at mange nye kunder har søgt banken, at kunderne i det hele taget har lyst til at bruge banken, og at bankens medarbejdere gør et solidt arbejde og svinger godt med kunderne. Sidstnævnte kommer også til udtryk i, at 93 % af kunderne i en analyse i 2019 har sagt, at de gerne vil anbefale banken til andre. Og at 98 % af kunderne har vurderet, at banken alt i alt lever op til deres forventninger.

Ekstraordinært gode rammebetingelser
-Samtidig med glæden over, at det går banken godt, finder jeg det rigtigt at kippe med flaget for den kendsgerning, at rammebetingelserne for at drive bank har været ekstraordinært gode i de seneste år, fortsætter bankdirektøren. -Og at heldet på visse områder har smilet til os og givet os ekstra indtægter og vind i sejlene. Derfor har banken i sit budget for 2020 da også valgt at indregne, at bankdrift og dermed indtjening og resultater kan vende tilbage til et mere normalt leje.  

I 2020 forventer banken et resultat før skat på 40-70 mio. kr.
Toppen af intervallet afspejler, at banken basalt set forventer at kunne gentage 2019 – dog uden de poster af mere ekstraordinær karakter, som har givet ekstra medvind i 2019. Bunden af intervallet afspejler, at banken i sin udmelding om 2020 også ønsker at udtrykke forsigtighed. Og at medvind kan vende til modvind. Banken kan således forudse et scenarie, hvor aktivitetsniveauet falder, og der samtidig bliver brug for øgede nedskrivninger på udlån.

Kreditbanken er solid
Banken præsterer overskud kvartal for kvartal og har en robust egenkapital, der udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud.

Kreditbanken er sønderjysk
Banken er dedikeret til Sønderjylland. Det er her, banken har sine rødder. Det er her, banken driver forretning. Det er her, banken vil være katalysator for vækst og positive, økonomiske tiltag.


5 års resultatopgørelse og balance
1.000 kr
2019
2018
2017
2016
2015
Netto rente- og gebyrindtægter
177.167
161.492
155.834
152.583
149.874
Kursreguleringer
11.933
34.923
14.744
11.145
3.277
Udgifter til personale og administration
99.867
100.441
86.253
84.116
78.951
Af og nedskrivninger på materielle aktiver
1.358
3.277
2.164
1.649
2.010
Andre driftsudgifter
52
52
52
52
3.684
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.
-16.809
115
7.384
35.376
38.692
Resultat før skat
105.283
93.226
75.554
43.220
30.709
Årets resultat
85.332
79.432
60.341
33.649
24.042
Egenkapital
649.991
569.705
519.256
463.120
433.993
Udlån
1.847.736
1.807.532
1.716.173
1.628.085
1.527.201
Indlån (ekskl. puljeindlån)
3.078.009
2.731.969
2.467.038
2.273.320
2.089.358
Aktiver ialt
4.106.884
3.571.975
3.061.961
2.807.359
2.766.754

Læs mere: Den fulde årsrapport 2019