Kreditbanken leverer et overskud på 40,4 mio. kr. og opjusterer

Halvårsrapport 2019

Det går godt i Kreditbanken, og noget bedre end vi havde forudset, da vi lagde vores budget for 2019, fortæller bankdirektør Lars Frank Jensen

Overskuddet ligger over bankens oprindelige forventninger til 1. halvår 2019. For 2019 som helhed opjusterer banken derfor forventningen til resultatet fra 52-72 mio. kr. før skat til 70-80 mio. kr. før skat.

-Det går godt i Kreditbanken, og noget bedre end vi havde forudset, da vi lagde vores budget for 2019, oplyser bankdirektør Lars Frank Jensen. -At det er tilfældet, og vi derfor nu igen kan opjustere forventningen til resultatet for 2019 som helhed, skyldes i al væsentlighed 3 forhold: at vi har travlt med kunderne, at kunderne har det rigtig godt og så, at banken i 2019 får en ekstraordinær indtægt.

Travlt med kunderne
Bankens indtægter i form af rente og gebyrer stiger markant fra halvåret 2018 til halvåret i år – ja, faktisk med hele 10 %. At det kan lade sig gøre hænger sammen med, at banken – i et konkurrencepræget marked – fortsat får mange nye kunder. Og at der er travlt på især boligområdet. Ikke kun med bolighandler, men også med omlægning af boliglån. For det lave renteniveau gør simpelthen, at Familien Danmark lægger boliglån om som aldrig før.

Kunderne har det rigtig godt
Normalt udgiftsfører eller reserverer banken beløb til de tab, der måtte komme ved at låne penge ud. Men det har ikke været tilfældet i 1. halvår 2019, hvor banken i stedet for har kunnet indtægtsføre tidligere foretagne reservationer til tab. Et godt tegn på, at både konjunkturen og kunderne har det rigtig godt, som gør, at banken for året som helhed vil kalkulere med ikke at skulle udgiftsføre eller reservere beløb til tab.

Ekstraordinær indtægt
Opjusteringen til et resultat før skat på 70-80 mio. kr. får næring af, at banken – som en række andre pengeinstitutter – i 2019 har indgået aftale om at sælge en del af sine aktier i Sparinvest. Salget vil formentlig i 3 kvartal give banken en ekstraordinær indtægt på ca. 7 mio. kr.

Kreditbanken er solid
Banken præsterer overskud kvartal for kvartal og har en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud.


Hovedtal 1. halvår 2015-2019
1.000 kr
2019
2018
2017
2016
2015
Netto rente- og gebyrindtægter
87.342
79.403
79.015
77.376
78.336
Kursreguleringer
2.642
27.974
8.624
5.500
3.668
Udgifter til personale og administration
50.406
45.673
43.148
41.845
39.407
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.
-1.429
-8.034
4.653
21.342
23.656
Resultat før skat
40.439
69.102
39.352
19.053
16.684
Udlån
1.863.032
1.747.177
1.677.370
1.593.164
1.504.180
Garantier
803.745
665.133
644.847
491.454
422.604
Indlån (ekskl. puljeindlån)
2.925.247
2.682.657
2.417.132
2217.339
2.115.037
Egenkapital
596.836
551.306
489.985
445.013
423.040
Aktiver ialt
3.849.798
3.336.749
2.985.893
2.910.483
2.780.724

Læs mere: Den fulde halvårsrapport 2019