Logo

Information om behandling af persondata

Inden Kreditbanken agerer som dataansvarlig, skal du efter databeskyttelsesforordningen have oplyst, hvordan og hvornår banken indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig - enten alene eller kombineret med andre oplysninger, fx dit navn, CPR-nr., kontonummer og indkomst. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og Kreditbankens Almindelige forretningsbetingelser.

Vores behandling af dine personoplysninger afhænger af dit forhold til os. I nedenstående link kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du:

  • bruger vores hjemmesider, nyhedsmails, mailservices og applikationer

  • er kunde

  • overvejer at blive kunde

  • har tilknytning til en af vores privatkunder

  • har tilknytning til en af vores erhvervskunder eller en forening.

Behandling af persondata i Kreditbanken