Logo

Når 2 adresser bliver til 1

Det er altid spændende, når 2 adresser bliver til 1. Få et par gode råd der hjælper med til, at det bliver en succesfuld oplevelse

Ungt par i rum med flyttekasser drikker champagne
Få styr på - og gode råd til økonomien, når du skal dele adresse – måske for første gang i dit liv.

Vi flytter sammen

Der er ingen tvivl om, at det kan være lidt af et puslespil at flytte sammen. Hvordan undgår du de mest almindelige faldgruber og kommer godt i mål. Det har vi et par gode forslag til!

For det første skal I have afklaret, hvor I skal bo. Vil I flytte ind hos én af jer, eller skal I ud og finde en helt ny bolig sammen? Det er ikke nemt at afvikle 2 boliger på en gang, så det passer med indflytningsdatoen i en tredje. Det er derfor en overvejelse værd at starte med at flytte sammen i en af jeres eksisterende boliger. Måske er det kun for en periode, men det vil betyde, at I undgår at betale dobbelt husleje. Det kan der være en del penge sparet ved.
Det er vigtigt, at I læser jeres lejekontrakt godt igennem.

Når lejekontrakten er underskrevet er det bindende, så vær godt orienteret. Områder I med fordel kan være særligt opmærksomme på i lejeaftalen er

 • huslejen er som aftalt
 • vilkår for at hæve huslejen
 • tidsbegrænsninger i lejeaftalen
 • hvem der har vedligeholdelses-pligten for lejemålet
 • opsigelsesvarsel ved fraflytning.
Husk også at få lavet en mangelliste senest 14 dage efter, I er flyttet ind.

I finder endnu flere råd hos Lejernes Landsorganisation

Hvis muligt så sørg for at få jer begge skrevet på lejekontrakten. Det stiller jer bedre, hvis I finder ud af, at I ikke passer så godt sammen og går hver til sit.

Hav øje for at det kan være dyrt at flytte i lejebolig. Depositum og forudbetalt husleje løber nemt op, så lav en klar aftale om, hvordan I deler udgiften – og hvad I gør med pengene, hvis den ene part senere flytter ud.

Vælger I at flytte sammen i en ejer- eller andelsbolig, som den ene af jer allerede ejer, er det vigtigt, at I sammen beslutter, hvordan den anden stilles økonomisk. Der er flere muligheder.

Den ene lejer sig ind i boligen hos den anden
Det er en god idé at lave en lejekontrakt på skrift. Det sikrer jer begge, så ingen kan blive smidt ud uden varsel, hvis I bliver uvenner.

Du kan downloade en standard lejekontrakt på borger.dk

Det er i den sammenhæng vigtigt, at I holder styr på de skattemæssige forhold, der kan være, når den ene part bliver udlejer.

Den ene part køber sig ind i boligen
En anden mulighed er, at den ene part køber sig ind i boligen hos den anden part. Vælger I denne løsning, er det en proces, som kræver professionel rådgivning fra en boligadvokat.

De fleste flytter nok sammen uden at være gift. Er det også tilfældet med jer, så er der et par ting, I skal være særligt opmærksomme på, når I køber fælles bolig.

Kærestepar arver eksempelvis ikke automatisk hinanden. Derfor er det vigtigt, at I sikrer hinanden økonomisk – f.eks. med en livsforsikring. Tal med din rådgiver i banken og eventuelt også en advokat om, hvordan I sikrer hinanden økonomisk. Det kan være rigtig godt givet ud. Både hvis I bliver sammen for altid, eller hvis I senere vælger at gå fra hinanden eller bliver ramt af sygdom.

Overvej også en samejeoverenskomst om fast ejendom som en mulighed. I denne kan I opstille regler for hvordan I håndterer konfliktsituationer. Her har I også mulighed for at sikre den formuende part, hvis den ene af jer har indskudt flere penge i jeres nye bolig end den anden.

En samejeoverenskomst kan også indeholde aftaler om:

 • Fordeling af løbende udgifter og vedligehold

 • Fordeling af udbytte ved salg

 • Opsigelsesfrister

I kan selv udarbejde en samejeoverenskomst, men det kan være en god ide at få hjælp fra en professionel rådgiver. Så sikrer I at der er taget højde for alle situationer.

Læs meget mere om boligkøbet og boligkøbets 14 faser. (link til hjemmeside bolig)

En forsikring beskytter jer mod ubehagelige overraskelser i jeres nye hjem.

Det er eksempelvis ikke udlejers ansvar at erstatte dit indbo, ligesom du uden forsikring ikke er dækket mod eksempelvis brand- og vandskade, såfremt du ejer din egen bolig. Drøft med din bankrådgiver eller en forsikringsudbyder, hvad der er klogt at gøre i dit tilfælde, så undgår I ubehagelige overraskelser.

Skab overblik over jeres økonomi ved at lave et fælles realistisk og ærligt budget, hvor I hurtigt kan se, om der er måneder, hvor pengene ikke rækker til den ekstra biograftur, eller om I har mulighed for at spare op.

Hent en budgetskabelon

Gode råd til det fælles budget

 • Opret en fælles budgetkonto

 • Tilmeld regninger til Betalingsservice

 • Husk at medregne uforudsete udgifter

 • Start en fælles opsparing – eksempelvis til ferierejser, boligkøb

Der er flere måder at indrette sin økonomi på, når man er flyttet sammen. Det er vigtigt, at I snakker om, hvordan I vil tilrettelægge jeres økonomi, så den passer til jeres behov, vaner og forbrug.

Her følger nogle forslag til, hvordan I kan organisere jeres økonomi

100% fællesøkonomi

100% fællesøkonomi betyder, at alle indtægter samles i en pulje, hvorfra alle udgifter betales.

Fællesøkonomi fjerner enhver diskussion om, hvis tur det er til at betale for indkøb, middag eller weekendtur, og det er helt ligegyldigt, hvem der tjener mest/mindst i forholdet. Alt er tranparent, og det er nemt at holde øje med udgifter. Det er ved dette valg vigtigt, at I er enige om, hvordan der bruges penge i husstanden, og at I har nogenlunde samme forbrugsmønstre.

Delvis fællesøkonomi

Med denne model deler I alle regninger og faste udgifter f.eks. 50/50. Hvad der herefter er tilbage til hver af jer, styrer I selv. Det fordrer, at man har nogenlunde samme udgifter.

En ulempe kan være, at der er stor forskel på mængden af ”lommepenge”, og det kan give uligheder, hvor den ene part f.eks. ikke har penge til at spare op af.

Delt økonomi

Her deles kun faste udgifter og betaling af lån. Resten af jeres udgifter og regninger betaler I hver især. Metoden er god til jer, som gerne vil have hver jeres økonomi, og måske også har meget forskellige forbrugsmønstre og forskellige typer af regninger/udgifter.

Proportionalt delt økonomi

I betaler jeres fællesudgifter sammen, men den af jer som tjener mest, betaler også mest.
Hvordan I vælger at gøre det, er selvfølgelig op til jer. Det vigtigste er at I snakker om hvad I hver især gerne vil have ud af jeres økonomi, planer for fremtiden og større udgifter.
vi+flytter+sammen+lille

Der er mange ting, I med fordel kan drøfte, inden du flytter ind i din nye bolig