Det er en god idé at have en opsparing, når du vil købe en bolig

Start din opsparing så tidligt som muligt. Jo større beløb du har sparet op inden dit boligkøb, jo lavere bliver din husleje, og jo bedre vil din økonomi være. Samtidig vil din opsparing også gøre dig mindre sårbar, hvis boligpriserne falder.

I de fleste tilfælde skal du kunne lægge 5% eller minimum 75.000 kr. af købesummen kontant, når du køber en bolig. I nogle få tilfælde kan kravet til udbetaling endda være større. Det er et krav der er fastlagt af myndighederne, og som der kun i meget få tilfælde kan dispenseres fra.

Det er uden betydning, hvor udbetalingen kommer fra. Der kan således være tale om egen opsparing, et træk på en ikke udnyttet kredit eller lån fra forældre. Udbetalingen må dog ikke stamme fra et nyt lån, der etableres i forbindelse med boligkøbet.

Der er enkelte undtagelser fra reglen om, at du selv skal skaffe de sidste 5% af købesummen. F.eks. kan yngre boligkøbere være undtaget, hvis de ikke har en opsparing til de sidste 5%, men til gengæld har en høj indkomst og et højt rådighedsbeløb. Dette er noget banken vurderer i det konkrete tilfælde.