Hvad er et forældrekøb?

Forældrekøb Flyttesituation 1
Et forældrekøb kan være en god måde at hjælpe dit barn godt gennem studietiden.

9 gode råd om forældrekøb

Forældrekøb vil sige, at man som forældre køber en bolig, som derefter udlejes til børnene. Efterfølgende har børnene mulighed for at søge boligsikring til betaling af en del af huslejen.

Et forældrekøb kan være en god måde at hjælpe dit barn godt gennem studietiden. Men der er flere vigtige ting, der er værd at overveje inden et køb.

  1. Overvej om investeringen er den rigtige løsning for dig, hvis det indebærer, at du giver afkald på en del af dit eget økonomiske råderum. Boligmarkedet kan både gå op og ned, og der er ingen garanti for, at købet bliver en økonomisk gevinst. Det primære argument for købet bør være, at du ønsker at hjælpe dit barn.
  2. Der er andre muligheder, hvorved du også kan hjælpe dit barn gennem studietiden. F.eks. en skattefri pengegave, der kan bruges til studiebøger og husleje. Alle forældre kan hver især give deres barn en gave, uden at det bliver beskattet. Hvor meget der kan gives, ændres hvert år. Du kan se den aktuelle sats på Skats hjemmeside.
  3. Det koster mange penge både at købe og sælge. Et forældrekøb skal derfor helst være en langsigtet løsning. Tænk over, hvad der giver den mest langtidsholdbare løsning. Har barnet lyst til at blive boende efter studietiden? Er boligen stor nok til at en kæreste eventuel kan flytte ind? Kan mindre søskende efterfølgende overtage boligen? Kan du eventuel selv få glæde af boligen på et senere tidspunkt?
  4. Tjek altid ejerforeningens vedtægter før et forældrekøb, hvis en sådan findes. Du skal være sikker på, at du må udleje lejligheden til dit barn.
  5. Få rådgivning om skatteforholdene i forbindelse med købet. En revisor kan svare på hvilken skatteordning, der egner sig bedst til dit forældrekøb. Der er flere muligheder såsom virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Hvilken der er bedst, afhænger helt af dine individuelle økonomiske forhold.
  6. Søg også rådgivning, når du skal fastsætte huslejen. Er den for lav kan skattemyndighederne gøre indvendinger. Huslejen skal svare til ”markedslejen” ellers bliver det af skattemyndighederne anset som en skjult indtægt, som barnet kan blive beskattet af. Du kan læse mere på Skats hjemmeside.
  7. Udarbejd en lejekontrakt, som er grundlaget for, at dit barn har mulighed for at få boligsikring. Det er den unges indkomst, der er afgørende for, om der kan opnås boligsikring.
  8. Ved salg skal du være opmærksom på, at får du en gevinst, skal du betale skat af den, men får du et tab, kan du ikke trække det fra. Du kan sælge boligen videre til dit barn på lempeligere vilkår – Få mere viden herom på Skats hjemmeside.
  9. Dit barn kan senere sælge skattefrit til markedsprisen. Det eneste krav er, at dit barn har boet i boligen efter at have købt den. Det krav er kun opfyldt, hvis dit barn faktisk bor i boligen og bruger den som sit hjem.

Tal med os før forældrekøbet

Du er altid velkommen til at tale med os og få hjælp til at vurdere, om forældrekøb er en god mulighed for dig.

Se film:Hvad er et forældrekøb?

Varighed: min. 2:23