Logo

7 gode råd ved boligkøb

NytHuss_806x339
Efter overtagelse af din nye bolig har din økonomi ændret sig. Tjek for god ordens skyld, at dit nye budget er helt på plads, så det tager højde for alle nye udgifter.
Din skat bliver også påvirket, når du køber bolig. Husk at indberette dine forventede renteudgifter til skattemyndighederne, så du kan få glæde af skattefradraget med det samme.

Det er en god idé at gennemgå boligen sammen med sælger på overtagelsesdagen. Benyt lejligheden til at få syn for, at alle hårde hvidevarer er funktionsdygtige og få aflæst el, vand og varme. Det er sælgers ansvar at sende aflæsningerne til forsyningsselskaberne samt at melde flytning.

Der bliver i forbindelse med bolighandelen også udarbejdet en refusionsopgørelse. Det er en status over boligens udgifter opgjort med overtagelsesdagen som skæringsdato, og opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger.

Refusionsopgørelsen opgør de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen, og som i realiteten skal betales af køber fra overtagelsesdagen og omvendt.

Vær opmærksom på din mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med en hushandel. Forsikringen skal købes og betales, før du overtager huset – ellers gælder den ikke. En ejerskifteforsikring fritager sælger for sælgeransvar. Derfor er det sælger, der skal sørge for, at der indhentes tilbud på en ejerskifteforsikring. Udgiften til ejerskifteforsikringen deles mellem køber og sælger. Har køber særlige krav og ønsker en anden og dyrere ejerskifteforsikring, skal køber selv betale merudgiften.

Forsikringen dækker skjulte fejl og mangler ved bygningen, som tilstandsrapporten ikke nævner, og som du først opdager, når du er flyttet ind. En god ejerskifteforsikring kan spare dig for mange penge, hvis du senere finder alvorlige problemer som fugt eller fejlkonstruktioner.

Der er stor forskel på pris og kvalitet på forsikringerne, så husk at undersøge, hvad forsikringen dækker og ikke dækker. Forsikringen giver en dejlig ro i maven, når du efterfølgende er klar til at flytte ind i din nye bolig. Du er velkommen til at spørge ind til forsikringen hos en rådgiver i Kreditbanken, som kan formidle en aftale og et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Når købsaftalen er indgået, skal du aftale den endelige finansiering med banken. Typisk finansieres et boligkøb med et realkreditlån, der oftest udgør 80% af boligens værdi. Derudover kan du optage et banklån på op til 15% med en løbetid, der er tilpasset din økonomi. De sidste 5% af købsprisen kommer fra din opsparing.

Der er flere typer af lån at vælge imellem, hvilket gør, at det kan være svært at overskue. Skal jeg vælge fast eller variabel rente? Er det klogt at afdrage eller er det bedre at vælge afdragsfrihed? Hvor længe regner jeg med at eje boligen, og skal løbetiden på lånene tilpasses denne periode? er nogle af de spørgsmål, du kan overveje.

Da denne fase som sagt er lidt kompleks, er du mere end velkommen til at tage os med på råd. Ring eller skriv til os, så du sammen med en kunderådgiver finder den bedste løsning for dig og din boligøkonomi.

Du kan læse mere om de forskellige lånetyper og finde yderligere inspiration på

Husk at ejendomsmægleren er sælgers mand. Derfor er det vigtigt, at du har din egen rådgiver med i forløbet – eksempelvis en advokat.

Du kan godt underskrive købsaftalen, før du taler med din advokat eller bankrådgiver, hvis det er nødvendigt at slå til hurtigt. Men så er det vigtigt, at du får tilføjet et såkaldt advokatforbehold samt bankforbehold, så handlen kun gælder, såfremt din juridiske rådgiver samt banken kan godkende handlen. På den måde undgår du at bordet fanger helt, før du har sikret dig nødvendig rådgivning.

Når du har fundet en bolig, du overvejer at købe, er det en god idé at tage en byggesagkyndig med ud at se boligen. Den byggesagkyndige kan hjælpe dig med at fjerne usikkerheder om boligens stand og samtidig give gode råd og vejledning, hvis du har nogle forandringer, du fra start ønsker at gøre i den nye bolig. Kan det lade sig gøre eller ej!

Det er det allervigtigste at få overblik over, inden jagten på din nye bolig for alvor går ind. Det gør det langt nemmere at finde den rette bolig og den rette finansiering, og du har fra start samtidig en vis sikkerhed for, at dit budget hænger sammen efter boligkøbet.

Du kan med fordel tage Kreditbanken med på råd helt fra starten. Med udgangspunkt i din økonomi omkring løn, faste udgifter, skatteforhold m.v., laver vi et boligkøbsbudget, som viser hvad du har råd til at købe bolig for.

Du kan få en hurtig indikation af dine muligheder ved at anvende Kreditbankens boligberegner. Med beregneren kan du se, hvor meget du ca. kan låne til køb af bolig med udgangspunkt i din indkomst, opsparing og gæld.

Bliv godkendt til at låne

Boligkøbsbudgettet gør, at vi kan udstyre dig med et boligkøberbevis, så du allerede inden du begynder at kigge på mulige boliger, er godkendt til boligkøb.

Husk!
Du skal have en opsparing på 5% af købesummen dog minimum 75.000 kr. ved boligkøb. I nogle få tilfælde kan kravet til udbetaling endda være større. Det er et krav der er fastlagt af myndighederne, og som der kun i meget få tilfælde kan dispenseres fra.

Det er uden betydning, hvor udbetalingen kommer fra. Der kan således være tale om egen opsparing, et træk på en ikke udnyttet kredit eller lån fra forældre. Udbetalingen på 5 % eller minimum 75.000 kr. må dog ikke stamme fra et nyt lån, der etableres i forbindelse med boligkøbet.

Det er også vigtigt, at du tænker over, hvor mange penge du ønsker at bruge på bolig set i forhold til, hvor mange penge du vil have til forbrug efter købet. Det skyldes, at der også skal være plads til at nyde livet efter boligkøbet, hvorfor lidt luft i økonomien er at foretrække.