Jeg skal skilles

Det kan være nemt at blive skilt - rent juridisk. Men derefter følger ofte udfordringen med at få en ny hverdag til at hænge sammen. Og det er ikke det eneste, for økonomien skal også på plads. Ellers kan en skilsmisse også blive en rigtig dyr fornøjelse.

Skilsmisse
Selvom det er nemt at blive skilt juridisk set, så kan der sagtens være udfordringer efterfølgende med at få en ny hverdag til at hænge sammen

Det kan være en stor lettelse hurtigt at få et overblik over, hvordan alt det med pengene fremover hænger sammen

Så snart beslutningen om separation eller skilsmisse er truffet, vil de første økonomiske spørgsmål som regel begynde at melde sig. En snak med din kunderådgiver kan hjælpe dig til at få overblik over dine pengesager samt alt det praktiske, som kan opstå i forhold til økonomien undervejs i processen.

Når I går i gang med at dele økonomien op, kan det være, at en af jer har lyst til at få sin egen kunderådgiver, så I fremover har hver jeres. Det vil være helt ok – sig det bare til jeres nuværende kunderådgiver, så finder han/hun en kollega, der kan træde til og har mulighed for at sætte vedkommende ind i jeres situation, så der bliver en god overlevering.

Hvad skal der ske med den fælles bolig

I mange familier er boligen den udgift som vejer tungest i det samlede budget, og derfor også den udgift, der lettest kan få økonomien til at ramle i en sårbar situation. Derfor er det godt, hvis du og din partner hurtigt kan finde ud af, hvilke løsninger I vil gå efter – ikke mindst hvis økonomien risikerer at blive stram.

Er det f.eks. realistisk og en mulighed, at du eller din partner bliver boende i boligen? Og hvordan ser økonomien ud, hvis en af jer eller måske begge skal ud og finde en ny bolig? Måske er der flere muligheder end du tror. Du kan med fordel drøfte dette med dine kunderådgiver i banken – jo før jo bedre.

Det billigste for begge parter er som regel, at en af jer bliver boende i huset, mens det er til salg. Det er som oftest de fordoblede udgifter til bolig, som ender med at gøre en skilsmisse dyr.

Bodeling

Vi anbefaler, at du og din partner får en advokat, når boet skal deles – helst hver sin. Det er dit eget valg, men det kan være en rigtig god idé, især hvis der er uenighed, eller I har en indviklet økonomi.

Det første - du og din partner rent praktisk skal gøres i forhold til banken - er at få ændret fælles løn- og budgetkonti til adskilte konti, herunder også at få slettet eventuelle fuldmagter. Samtidig skal I begge udstyres med nye betalingskort.

Det er også vigtigt at tjekke, at alle budgetposter fra a-kasse til fitnessabonnement fremover bliver tilknyttet den rette person og konto – og at forsyningsselskaberne får besked om, hvem der fra nu af er kunden.

Det samme gælder de fælles forsikringer. De skal gennemgås og måske også ændres, så dækningerne passer til den nye situation.

Som udgangspunkt har I her fuld aftalefrihed. Dvs. at I f.eks. kan aftale en skævdeling, eller en af jer kan give afkald på at modtage sit boslod. Men kan I ikke blive enige om, hvad der er ”den gode løsning”, så er der hjælp at hente i lovgivningen.

Gæld, formue og pension

Den fælles gæld og formue skal også deles. Det kan måske betyde, at du og din partner får brug for at omlægge lån eller ændre på løbetiderne, så økonomien fremover hænger bedst muligt sammen.

Pensionsopsparinger skal som udgangspunkt ikke deles. Men under alle omstændigheder er det vigtigt, at du undersøger, om du har brug for at ændre dine pensionsindbetalinger – eller måske oprette en helt ny opsparing.

Det kan også være relevant at se på, hvem der fremover skal være modtager, hvis din livsforsikring en dag kommer til udbetaling. Det samme gælder, hvem der evt. står som begunstiget på din pensionsopsparing. Husk også, at I ikke længere automatisk vil arve hinanden.

Læs mere om pensionsordninger ved separation og skilsmisse

Fælles børn

Er der fælles børn, så er det også vigtigt at få afklaret, hvor børnene skal bo, og om du eller din partner eventuelt skal betale børnebidrag.

Men der er også en række mindre spørgsmål, som det kan være en fordel at afklare.

Måske er der nogle af de mindre udgifter i forhold til barnet eller børnene, som I stadig vil dele. Det kan være indbetalingerne til en børneopsparing eller til fritidsinteresser, lommepenge eller måske skolepenge.

Du kan også overveje, om I måske stadig i fællesskab kan spare op til nogle af de større begivenheder i børnenes liv – f.eks. konfirmation, kørekort eller studenterfest.

Se økonomien i øjnene

Var det mest den ene af jer, der styrede økonomien i parforholdet, er der måske ikke så meget ”nyt” for den part. Men for den, der ikke har været vant til at lægge budget, betale regninger i netbanken, rette i forskudsregistrering til Skattestyrelsen osv., kan det være nødvendigt at bede om hjælp hos venner eller familie for at komme på omgangshøjde med opgaverne. Måske kan I i en overgangsperiode hjælpes ad, så I begge føler jer trygge omkring det økonomiske.

Tjekliste i banken

  • Få lagt et nyt budget - også over fremtidige fællesudgifter
  • Aftal, hvem der skal betale hvad i fremtiden

  • Få lavet de konti, I hver især har brug for

  • Få styr på adgange og fuldmagter til NetBank og MobilBank

  • Undersøg, om begunstigelsen på livsforsikringer og pensioner skal ændres

  • Undersøg, om et eventuelt testamente skal ændres – eller om I har brug for at lave et

  • Lav aftaler om opsparinger, som vedrører børnene