Medbring mindst to betalingskort på rejsen

Er uheldet ude, så kan det være en fordel at have mere end 1 betalingskort med på rejsen

Når du rejser til udlandet, anbefaler vi, at du tager mere end ét kort med.

Så er du bedre stillet, hvis dit kort bliver beskadiget, spærret, stjålet eller du får brug for flere penge, end du kan hæve på ét kort. F.eks. kan du maksimalt bruge 25.000 kr. pr. løbende 30 dage, når du betaler med Visa-delen af dit Visa/Dankort.