Nomineringsudvalg

Kreditbankens bestyrelse har på et bestyrelsesmøde den 18. juni 2014 besluttet at etablere et nomineringsudvalg bestående af den samlede bestyrelse. Desuden har banken udarbejdet en politik for mangfoldighed i bestyrelsen.

Kommissorium for Kreditbankens nomineringsudvalg