Logo
Nyheder

1. kvartal 2024 i Kreditbanken bød på et overskud på 52,4 mio. kr.

8. May 2024

Bankens forretningsomfang og resultat har udviklet sig meget tilfredsstillende

Kreditbanken med hovedsæde i Aabenraa lander et tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2024

- 1. kvartal 2024 er langt hen ad vejen fortsat som 2023 sluttede. Jeg glæder mig især over, at kunde- og udlånsvæksten fortsætter i et godt, stabilt tempo. Det vidner om, at kunderne værdsætter os, og at de fortæller det til naboen, udtaler bankdirektør Lars Frank Jensen. - Banken nyder også fortsat stor gavn af den høje beskæftigelse, der er hovedårsagen til de meget lave tabsniveauer i banken generelt. Hertil kommer, at banken i 1. kvartal har fået fuldt indfriet en række tilgodehavender, som vi har haft nedskrevet på, uddyber Lars Frank Jensen.

- De største bekymringer for banken er relateret til den geopolitiske uro, der vel ikke har været større siden 2. verdenskrig. Både krigen i Ukraine og senest Gaza-konflikten har således potentiale til at sprede sig til andre lande. Det er svært at vurdere konsekvenserne heraf for banken, men vi kan ikke udelukke, at konflikterne udløser en recession med usikkerhed og arbejdsløshed til følge, fortsætter bankdirektøren.

Udsigt til rentenedsættelser fra ECB og Nationalbanken

Efter 2 år med høj inflation er der endelig udsigt til, at centralbankerne har fået nedbragt inflationen tilstrækkeligt til at kunne begynde at sænke renterne igen. Måske sker det allerede på juni-mødet i ECB, og vi forventer yderligere rentenedsættelser i løbet af efteråret og vinteren. Det er godt nyt for især alle vores udlånskunder, men det vil alt andet lige ramme bankens indtjening fra 2. halvår i år, tilføjer Lars Frank Jensen.

125 til 155 mio. kr. før skat i 2024

I lyset af forretningsudviklingen præciserer banken forventningerne, idet banken nu forventer at realisere et resultat før skat i 2024 på 125-155 mio. kr. mod tidligere 115-155 mio. kr.

Spændet i forventningerne skyldes især, at banken som følge af usikre økonomiske rammebetingelser i sine forecast for 2024 vælger at operere med 2 scenarier for henholdsvis netto renteindtægter og nedskrivninger på udlån.

Præciseringen skyldes, at udlåns- og indlånsudviklingen samt netto renteindtjeningen i årets første måneder har været bedre end forudsat i bankens pessimistiske scenarie.

Solid bank

Kreditbanken fokuserer på

  • at have en robust egenkapital, der består af aktiekapital og opsparet overskud
  • at kunne præstere overskud kvartal for kvartal.

Læs den fulde kvartalsrapport her

img

Lars Frank Jensen