Revisionsudvalg

Kreditbankens bestyrelse har på et bestyrelsesmøde den 18. marts 2009 besluttet at etablere et revisionsudvalg bestående af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen har desuden vurderet, at Ulrik Frederiksen opfylder betingelserne for at være det uafhængige medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision.

Kommissorium for Kreditbankens revisionsudvalg