Revisionsudvalg

Kreditbankens bestyrelse har på et bestyrelsesmøde den 18. marts 2009 besluttet at etablere et revisionsudvalg bestående af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen har desuden vurderet, at Andy Andersen opfylder betingelserne for at være det uafhængige medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision. Andy Andersen har haft beskæftigelse i en virksomhed, der aflægger regnskab efter Lov om finansiel virksomhed. Andy Andersen har i den forbindelse haft dyb indsigt i processen for regnskabsaflæggelse.

Kommissorium for Kreditbankens revisionsudvalg