CRS og FATCA - egenerklæringer

Fatca_penge

CRS og FATCA

Som konsekvens af OECDs CRS-lovgivning og den amerikanske FATCA-lovgivning har Danmark og OECD og Danmark og USA indgået en aftale om at udveksle skatteoplysninger. Aftalen betyder, at finansielle institutter skal identificere og indberette de samlede beløb på konti, der tilhører personer eller selskaber, der har skatteresidens i et OECD land eller USA, til SKAT. SKAT vil derefter videregive informationen til den relevante skattemyndighed i det pågældende OECD land, alternativt USA. Derfor kan du opleve at Kreditbanken beder dig udfylde en egenerklæring.

Hvad er CRS og FATCA?
FATCA er en forkortelse for Foreign Tax Compliance Act, som er en amerikansk lov mod skatteunddragelse i USA. Danmark har indgået en aftale med USA om at implementere FATCA-regler i national lovgivning.

CRS er en forkortelse for Common Reporting Standard – en aftale som alle OECD-lande(herunder Danmark) har indgået med henblik på at indberette kontooplysninger.

De 2 regelsæt betyder, at banken skal identificere alle kunder, der kan være skattepligtige til andre lande end Danmark. Alle finansielle institutter i Danmark er forpligtet til at overholde begge regelsæt.

Hvad indebærer CRS og FATCA?
CRS og FATCA og indebærer, at Kreditbanken er forpligtet til at identificere alle kunder, der er skattepligtige til andre lande end Danmark, og årligt indberette visse oplysninger om bankkonti, som disse kunder direkte eller indirekte har. Banken indberetter derfor til SKAT, som derefter indberetter til det pågældende lands skattemyndighed.