Forsikringsformidler

Oplysninger i henhold til §14 i Bekendtgørelsen om god skik for forsikringsdistributører

Kreditbanken A/S
H. P. Hanssens gade 17
6200 Aabenraa

Kreditbanken A/S er i Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler.

Kreditbanken yder personlig rådgivning til kunder om Letsikringer oprettet via Letpension.

Klager bedes rettet til banken, se vejledning på hjemmesiden under Kreditbanken, Om banken, Priser, regler og vilkår og Klager.

Kreditbanken handler på vegne af PFA Pension ved formidlingen af Letsikringer.

Kreditbanken ejer ikke over 10% af kapitalen eller stemmerettighederne i de forsikringsselskaber, banken samarbejder med.

Omvendt er der ingen forsikringsselskaber, banken samarbejder med, som ejer over 10% af bankens kapital eller stemmerettigheder.

Kreditbanken yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse.

Kreditbanken har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte PFA Pension via Letpension.

Banken modtager provision fra PFA Pension på de forsikringer, banken tegner i forbindelse med forsikringsaftalen. Provisionen indgår i forsikringspræmien.

Forsikringerne tegnes i PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

PFA Pension er ikke et skadesforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af en garantiordning.