Bæredygtighed i Kreditbanken

Bæredygtighed i et 360 graders perspektiv er en vigtig del bankens forretningsmodel med henblik på at forblive en holdbar lokalbank, der skaber værdi til mennesker

Bæredygtighed+vindmølle+lille
Kreditbanken vil prioritere og fokusere på at være bæredygtig i forhold til den omverden, banken er en del af.

Bæredygtighed i form af en grøn dagsorden er i stigende grad på den politiske dagsorden og på tidsåndens dagsorden. Bæredygtighed i et 360 graders perspektiv – og som en del heraf den grønne dagsorden – er et væsentligt punkt på Kreditbankens dagsorden og dermed også en del af bankens forretningsmodel med henblik på at forblive en holdbar, lokal bank – et holdepunkt, der skaber værdi til mennesker.

Bankens politik for bæredygtighed vil være dynamisk. Den vil således udvikle sig i takt med, at Kreditbanken konkretiserer/justerer sine mål om bæredygtighed som følge af ansvarlighed over for miljøet, som følge af social ansvarlighed og/eller som følge af økonomisk ansvarlighed. Derudover vil banken indrette sig efter og efterleve den lovgivning, der i øvrigt måtte sætte rammerne for bæredygtighed.

Integration af bæredygtighedsrisici (Disclosureforordningen)
Ved bæredygtighedsrisiko (ESG-risiko) forstår banken en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering. Når bankens medarbejdere yder investeringsrådgivning, vil medarbejderne tage hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger.

Banken har i politik for bæredygtighed beskrevet, hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres i investeringsrådgivningen. I en del af de finansielle produkter, vi rådgiver om, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. I enkelte af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vurderingen, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.

Læs mere om bæredygtighed i Kreditbankens politik for bæredygtighed og samfundsansvar.

Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Proces for at integrere og fastholde bæredygtighed på investeringsområdet